Pastor: Statut Vojvodine talac odnosa unutar DS-a

23 Dec 2008

Lider Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvan Pastor izjavio je da sudbina Statuta Vojvodine zavisi od odnosa unutar Demo…

Ištvan PastorLider Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvan Pastor izjavio je da sudbina Statuta Vojvodine zavisi od odnosa unutar Demokratske stranke (DS).
“Sudbina Statuta zavisi?e od toga koja ?e struja prevagnuti unutar te stranke, odnosno da li ?e prevagnuti provojvo?anska, koja iskreno želi da decentralizuje Srbiju, ili ?e prevagnuti one druge snage koje su centralisti?ke”, rekao je Pastor za današnji novosadski Dnevnik.
Prema njegovim re?ima, te centralisti?ke snage unutar DS-a u suštini se ne razlikuju od politi?kih snaga koje su dominirale devedesetih godina prošlog veka.
“Izvesno je da danas nema politi?ke volje za razmatranje i usvajanje Statuta i zakona o nadležnostima Vojvodine, iako nema više šta da se ?eka”, kazao je Pastor.
Prema njegovim re?ima, nema približavanja Evropskoj uniji bez konsolidacije odnosa unutar Srbije, što uklju?uje i decentralizciju i vra?anje imovine Vojvodini i lokalnim samoupravama.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!