Pastor: Srbija u potrazi za vlastitim identitetom

04 Jun 2013

Srbija je tranziciono postkonfliktno društvo

Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je danas da je Srbija u potrazi za vlastitim identitetom.

“Srbija je u potrazi za vlastitim identitetom, a kao tranziciono postkonfliktno društvo, i u potrazi za definisanjem novog bezbednosnog identiteta. Suo?ena je sa brojnim rizicima, koji proizlaze iz ozbiljne ekonomske i socijalne iscrpljenosti svih društvenih resursa”, rekao je Pastor na otvaranju skupa posve?enog bezbednosti u Sremskoj Kamenici.

On je ocenio da veliki broj gra?ana nije spreman, velikim delom i iz straha, da se suo?i sa brojnim rizicima koje nosi tranzicija.

Prema njegovim re?ima, zajedni?ki život pripadnika razli?itih etni?kih, jezi?kih, verskih zajednica sam po sebi predstavlja potencijalni rizik po javnu bezbednost.

“Smanjenje i uklanjanje etni?kih, jezi?kih, verskih distanci, kao i unapre?enje interkulturalne komunikacije su pretpostavka zaštite temeljnih ljudskih i manjinskih prava i u tom smislu smanjenja bezbednosnih rizika”, kazao je Pastor.

Me?unarodni skup “Bezbednosne transformacije poslovnih sistema i institucija” organizovao je Univerzitet Edukons (Educons).

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!