Pastor: Skupština Vojvodine o budžetu pre Božića

02 Dec 2014

"Samo je pitanje vremena kad će iz pete doći u glavu"

Skupština Vojvodine odlu?iva?e o pokrajinskom budžetu na sednici koja ?e biti održana pre katoli?kog Boži?a, najavio je danas predsednik vojvo?anskog parlamenta Ištvan Pastor.

Pastor je na konferenciji za novinare u Subotici rekao da je na nedavnom sastanku sa predsednikom Pokrajinske vlade Bojanom Pajti?em razgovarao ne samo o budžetu za 2015. godinu ve? i o na?inu na koji treba da budu doneti zakoni o nadlžnostima i o finansiranju Vojvodine.

Naveo je da je dogovoreno da Pokrajinska vlada uputi predloge tih zakona Skupštini Vojvodine, koja ?e ih potom, nakon razmatranja i usvajanja, proslediti Skupštini Srbije, kao ovlaš?eni predlaga?.

Pastor je na strana?koj konferenciji za novinare Saveza vojvo?anskih MA?ara rekao da ga raduje takav dogovor i dodao da to doživljava kao “satisfakciju”, jer je do sada bio izložen “ruglu i podsmehu samo zato što je pozivao na saradnju izme?u pokrajinske i republi?ke vlade.

“I ovde važi ona narodna koja kaže: Samo je pitanje vremena kad ?e iz pete do?i u glavu. Ili od malo više, ne znam. Došlo je. I mislim da je to najbolja vest za sve nas, jer ?emo valjda u slede?oj godini do?i u situaciju da ?emo znati šta je šta, da ?emo sa ve?om sigurnoš?u mo?i planirati budžet za 2016. godinu”, rekao je Pastor.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!