Pastor: Radna grupa završila izmene Statuta, DSS želi konflikt oko Vojvodine

12 Feb 2014

"Ako čovek radi nešto a DSS ga napada, onda je to potvrda da radite dobro"

Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je danas da je Radna grupa završila rad na usaglašavanju Statuta Vojvodine sa Ustavom Srbije i odbacio kritike Demokratske stranke Srbije (DSS) da je re? o “protivustavnom” delovanju.

Pastor je rekao da sada predstoji redigovanje teksta koji je usaglasila Radna grupa, kao i jezi?ko i lektorsko doterivanje. “Potpuno je izvesno i sigurno da ?emo do 10. marta imati radni tekst oko kojeg ?emo se usaglašavati pred poslanicima Skupštine Vojvodine. Potpuno je izvesno i da su stvorene sve pretpostavke da Statut bude usvojen do 6. juna, kada stupa na snagu odluka Ustavnog suda Srbije (USS).

USS je krajem prošle godine osporio dve tre?ine odredaba Statuta Vojvodine i naložio pokrajinskom parlamentu da za šest meseci usaglasi sporne odredbe sa Ustavom Srbije. Inicijativu za ocenu ustavnosti Statuta Vojvodine podneo je DSS.

Ištvan Pastor je odbacio i navode DSS-a da ta stranka nije u?estvovala u Radnoj grupi, koju je formirao Odbor za pitanja ustavno-pravnog položaja Vojvodine, i naveo da je predsednik te Radne grupe bio profesor prava Slobodan Orlovi?, koga je za ?lana tog tela predložio pokrajinski poslanik DSS-a Branislav Ristivojevi?. “Iako DSS nema poslani?ki klub u Skupštini Vojvodine, smatrao sam da treba da imaju svog predstavnika u Radnoj grupi. Profesor Orlovi? je bio predsednik Radne grupe i podneo je lavovski deo posla i tereta, a profesor Ristivojevi? je tako?e, kao ?lan skupštinskog odbora, sadržajno i korektno sara?ivao”, naveo je Pastor.

On je optužio DSS da želi da stvori konflikt oko pitanja autonomije Vojvodine, umesto da se strasti smiruju i uprkos ?injenici da je u Skupštini Vojvodine postojao konsenzus oko potrebe usaglašavanja Statuta sa Ustavom. Pastor je rekao da problema sa autonomijom Vojvodine ne bi bilo da je ona u “Koštuni?inom ustavu” iz 2006. godine definisana na pravi na?in, a ne kao “ljuštura” autonomije, koja je izložena milosti i nemilosti mnogih zakona. Prema njegovim re?ima, glavni incijator donošenja Ustava Srbije iz 2006. godine bio je predsednik DSS-a Vojislav Koštunica, a “pomaga?i” su mu bili tadašnji predsednici Demokratske stranke i Srpske radikalne stranke, Boris Tadi? i Tomislav Nikoli?.

Potpredsednik DSS-a Slobodan Samardži? danas je saopštio da ta stranka ne u?estvuje u radu radne grupe za izmene Statuta Vojvodine i optužio Ištvana Pastora da “grubo i otvoreno gazi” Ustav Srbije. On je podsetio da D S S insistira da se prvo izradi Zakon o nadležnostima Vojvodine, ?ije je pojedine odredbe tako?e osporio Ustavni sud u leto 2012. godine, pa da se tek potom pristupi izradi Statuta Vojvodine, koji je podzakonski akt. Samardži? je Pastora optužio da je najodgovorniji za “otvoreni udar na pravni poredak zemlje”.

Ištvan Pastor je rekao da Samardži?eve ocene doživljava kao potvrdu da Skupština Vojvodine dobro radi, jer “ako ?ovek radi nešto a DSS ga napada, onda je to potvrda da radite dobro”.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!