Pastor: Posvetiti se izradi zakona o finansiranju i nadležnostima Vojvodine

14 Apr 2015

Sa ambasadorom Kanade razgovarao i Pajtić

Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je danas da se nada da ?e naredni period u radu pokrajinskog parlamenta biti posve?en izradi klju?nih zakona kada su u pitanju nadležnosti i finansiranje Vojvodine.

Pastor je u razgovoru sa ambasadorom Kanade u Srbiji Filipom Piningtonom rekao da se nada da ?e do?i do usaglašavanja i dijaloga na temu donošenju dva zakonska projekta koja su od suštinskog zna?aja za Vojvodinu, a to su zakoni o finansiranju i nadležnostima pokrajine, preneo je Biro za odnose s javnoš?u Pokrajinske vlade.

Ambasadora Kanade primio je danas i predsednik Pokrajinske vlade Bojan Pajti?, koji je rekao da su sektori informacionih tehnologija, poljoprivreda, energetika, kao i automobilska industrija oni u kojima je Vojvodina veoma konkurentna za strana ulaganja.

Pajtic KanadaOn je podsetio da u Vojvodini posluju zna?ajne kanadske kompanije, kao što su Apatinska pivara, Magnasiting u Odžacima i Tinkolodžiz (Thinkologies) u Novom Sadu koja se bavi razvojem softvera.

Prema Pajti?evim re?ima, upravo su te kompanije najbolji ambasadori za privla?enje i drugih kanadskih investitora.

“S obzirom na negativni imidz naše zemlje u svetu koji poti?e s kraja prošlog veka, predrasude su, a ne razdaljina, veliki problem”, ocenio je Pajti? i predložio da se u organizovanom nastupu kanadske kompanije direktno upoznaju za potencijalima koje pruža Vojvodina.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!