Pastor: Pokušaj razbijanja SVM-a u potpunosti propao

15 Aug 2016

"Vučić poštuje obećanja"

Predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM) Ištvan Pastor izjavio je danas u Subotici da je njegova stranka, uprkos pokušajima slabljenja i razbijanja, sa?uvala svoj ugled i rejting i ocenio da su takvi pokušaji u potpunosti propali.

“SVM je sa?uvao svoj ugled, rejting i politi?ku snagu na politi?koj sceni Srbije, ne samo u redovima ma?arskog bira?kog tela, nego i na politi?koj mapi Srbije, a pokušaji slabljenja i razbijanja SVM-a, koji su trajali duže od godinu dana, u potpunosti su propali”, rekao je Pastor na konferenciji ya novinare.

On je one koji su, kako je rekao, pokušali da razbiju SVM, podsetio na poslovicu “Ko drugome jamu kopa, sam u nju upadne”.

“SVM je deo ve?ine na republi?kom i pokrajinskom nivou i u više od 20 lokalnih samouprava, a kopa?i jama ne postoje nigde, zbog toga što su pali u onu jamu koju su sami kopali”, kazao je Pastor I poru?io “kopa?ima” da izvuku pouku iz toga.

On je naveo da ?e SVM, koji je ju?e potpisao koalicioni sporazum sa vladaju?om Srpskom naprednom strankom (SNS), imati ?etiri državna sekretara u ministarstvima koja se bave pitanjima infrastrukture, zdravstva, poljoprivrede i obrazovanja.

Dodao je da je koalicioni sporazum, koji obuhvata 11 ta?aka iz razli?itih oblasti, sa?injen na osnovu zajedni?kih interesa obe strane, me?usobnog uvažavanja, poštovanja i partnerstva.

“Bez obzira na razlike u politi?koj snazi i veli?ini izme?u SVM-a i SNS-a, sve izgovorene re?enice u proteklim mesecima su poštovane od strane Aleksandra Vu?i?a kao predsednika SNS-a”, rekao je Pastor.

On je dodao da ?e SVM sutra ponuditi kadrovska rešenja za pozicije državnih sektretara.

Na pitanje novinara o tome kakva je uloga SVM-a na oktobarskom referendumu u Ma?arskoj o izbegli?kim kvotama koje odre?uje EU, Pastor je kazao da bi oni koji imaju dvojno državljanstvo trebalo da koriste pravo glasa i da zaokruže “ne”.

“SVM misli da treba da se zaokruži odgovor ’ne’ i u tom smislu ?emo sa svoje strane u?initi napor da ljudima približimo ovaj problem, da im pomogneo u tome da mogu da se koriste pravom glasa i istovremeno ?emo ih ube?ivati da zaokruže ‘ne’”, kazao je Pastor.

On je rekao da je to na prvi pogled unutrašnja stvar Ma?arske, ali je ocenio da je taj refererendum “presedanskog zna?aja” zbog toga što se bavi pitanjem suvereniteta i pitanjem koje prekosutra može i Srbiji da bude od veoma velikog zna?aja.

“Moj komšija ne može da donese odluku o tome sa kim ?u ja da živim i koga ?u da primim u ku?u, i to isto to važi i u odnosu na ovo pitanje – ako ho?u, u?ini?u, a ako ne?u, niko ne može da me prisili da to u?inim”.

Pravo glasa na referendumu o izbegli?kim kvotama u Ma?arskoj ima oko 150.000 gra?ana Srbije sa dvojnim državljanstvom.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!