Pastor: Podrška rekonstrukciji, fali ministar iz Vojvodine

08 Mar 2011

SVM će insistirati na zakonu o restituciji, izvoru prihoda na teritoriji Vojvodine i javnoj svojini

Šef poslani?ke grupe manjina Balint Pastor izjavio je danas da ?e podržati zakone o ministarstvima i o vladi jer je politi?ka stabilnost na prvom mestu, ali je upitao zašto u rekonstruisanoj vladi nema nijednog ?lana iz Vojvodine.
U raspravi o vladinim predlozima izmena zakona o vladi i o ministarstvima, Pastor je istakao da je zaprepaš?en da u novoj vladi ne?e biti niko iz Vojvodine i upitao da li to zna?i da u pokrajini niko nije dovoljno stru?an i dostojan da bude ministar u vladi.
Odgovaraju?i na dobacivanja poslanika da je zaboravio na ministra životne sredine i prostornog planiranja Olivera Duli?a, Pastor je kazao da nije, ali da u njegovoj zvani?noj biografiji stoji da je ro?en u Beogradu, gde i živi, i zaklju?io da se “ni po ?emu ne vidi da je sa teritorije Vojvodine”.
“Zato apelujem na premijera da promeni tu odluku i predlažemo da razmisli o tome da li je to u redu”, kazao je Pastor.
On je rekao da je za Savez vojvo?anskih Ma?ara politi?ka stabilnost najbitnija i izrazio nadu da ?e vlada nakon rekonstrukcije biti u stanju da uradi ono što je obe?ala i da izvrši sve zadatke koji su postavljeni kao preduslovi za sticanje kandidata za pristupanje Evropskoj uniji.
“Sa ?u?enjem smo prethodnih meseci pratili me?ustrana?ke obra?une unutar vladaju?e koalicije. Zbog toga smo sre?ni što imamo predloge zakona o ministarstvima i o vladi i nadamo se da se vladaju?a koalicija ne?e baviti unutrašnjim sukobima ve? ?e raditi svoj posao”, rekao je Pastor.
Pastor je kazao da se SVM zalaže za donošenje zakona o restituciji, o izvoru prihoda na teritoriji AP Vojvodine i o javnoj svojini, kojima bi, prema njegovim re?ima, Vojvodina dobila nazad svoju imovinu.
Za predloženo smanjenje broja ministarstava, Pastor je kazao da to “nije ekstremno zna?ajno” i dodao da je to, pre svega, demagoško pitanje.
Prema njegovim re?ima, predložene izmene Zakona o ministarstvima sadrže niz nelogi?nosti. “Nije nam jasno zašto ?e i u budu?nosti postojati Ministarstvo za Kosovo i Metohiju. Ne kažem to jer ne poštujemo Ustav i ne znamo šta u njemu piše, ali treba imati u vidu da je poslednjih meseci, i od samog formiranja ove vlade sve nadležnosti u vezi sa Kosovom rešavalo Ministarstvo spoljnih poslova”, kazao je Pastor.
On je optužio Ministarstvo za zaštitu životne sredine i prostornog planiranja da ima najgore rezultate u sprovo?enju Akcionog plana za pristupanje Srbije Evropskoj uniji i da mu se, ipak, sada dodaje još resora.
“Kako ?e se to ministarstvo izboriti i sa rudarstvom ako nije uspelo ni sa dosadašnjim resorima? Podaci govore da je pokazalo najgore rezultate što se ti?e akcionog plana integracija”, kazao je Pastor.
On je rekao i da se SVM 2008. zalagao za formiranje Ministarstva za ljudska i manjinska prava i da je njegovo postojanje bilo bitno.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!