Pastor: Osuditi zločine nad svim žrtvama

13 Dec 2012

Vojvođanski parlament da osudi zločine nad pripadnicima svih naroda, a ne samo srpskog

Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor izjavio je da pokrajinski parlament sutra treba da usvoji deklaraciju u kojoj ?e biti osu?eni zlo?ini nad pripadnicima svih naroda, a ne samo srpskog.

“Doga?aj u petak ?e prvenstveno govoriti o Srbima i on može da pokrene proces u kojem ?e eventualno i drugi, udrugom kontekstu, da pokre?u sli?ne inicijative”, kazao je Pastor za današnji novosadski Ma?ar so (Magyar Szo).

Pastor je rekao da je, prema njegovim saznanjima, Vlada Vojvodine upravo na taj na?in dopunila Predlog dekleracije koje su podnele opozicione partije u pokrajinskoj skupštini, okupljene oko Srpske napredne stranke.

Opozicija je u svom predlogu zahtevala samo osudu zlo?ina nad Srbima, a Pastor je rekao da je naknadno pristala na dopunu deklaracije, odnosno da se osudezlo?ini nad svim nevinim žrtvama.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!