Pastor obećao mobilizaciju glasača za referendum u Mađarskoj

23 Jul 2016

"Za opstanak Evrope sa hrišćanskim korenima", ma šta to značilo...

Predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM) Ištvan Pastor u ime ?elnika partija ma?arske nacionalne manjine u zemljama Karpatskog bazena obe?ao je da ?e u?initi sve da mobilišu glasa?e koji su dvojni državljani za referendum u Ma?arskoj, kojim ova država želi da odbaci preporuke Evropske unije za prihvat izbeglica i migranata.

“Svi mi imamo pravo da odlu?imo s kim i na koji na?in ho?emo da živimo i ne mogu nam se nametnuti odluke koje ne prihvatamo. Na prvi pogled je referendum unutrašnja stvar Ma?arske, ali pošto smo jedna nacija, unutrašnja stvar Ma?arske je stvar svih nas”, rekao je Pastor a prenela ma?arska državna novinska agencija MTI.

Dodao je da su zbog toga ?elnici ma?arskih partija u Karpatskom basenu “obavezni da mobilišu” svoje zajednice za u?eš?e na referendumu i da ih pozivaju na to da 2. oktobra “odbace briselsku politiku naseljavanja”.

Predstavnici prekograni?nih ma?arskih stranaka i organizacija koje imaju podršku aktuelne ma?arske vlade su u zajedni?koj izjavi osudili “pogrešnu imigracionu politiku EU i nametnuto naseljavanje”.

Ištvan Pastor je i u ime ostalih partijskih ?elnika iz Karpatskog basena rekao da je pomenuta zajedniccka izjava zauzimanje vrednosnog stava, jer se svi potpisnici zalažu za opstanak Evrope “sa hriš?anskim korenima” i odbacuju osporavanje suvereniteta država.

Na skupu na Balvanjoškom slobodnom univerzitetu u Transilvaniji su osim predstavnika ma?arske vlade i vladaju?eg Fidesa u?estvovali i predstavnici SVM-a, Zakarpatskog ma?arskog kulturnog saveza, Demokratske zajednice Ma?ara u Hrvatskoj, Partije ma?arske zajednice iz Slova?ke, Erdeljske ma?arske narodne partije i Ma?arske gra?anske partije iz Rumunije i Demokratskog saveza Ma?ara u Rumuniji, preneo je portal Vojvodina danas.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!