Pastor: Neodrživa politika “i Kosovo i EU”

13 Dec 2011

Po mišljenju predsednika SVM, unutrašnja politika Srbije je trenutno kao bokser kome odbrojavaju do pet, a da li će ustati do devet - za sada nije sigurno.

Sa politikom “i Kosovo i Evropska unija” Srbija ne može da dobije status kandidata, jer se ta dva pravca isklju?uju, izjavio je za ma?arsku Duna televiziju predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM) Ištvan Pastor, a prenosi internet portal Vajdasag Ma.

Neshvatljivo je da vlast i dalje misli da može dobiti status kandidata tako što ?e da relativizuje stav 22 zemlje EU, koje su Kosovo priznale kao samostalnu državu, rekao je Pastor, dodaju?i da se takvo stanje ne može održati.

Po mišljenju predsednika SVM, unutrašnja politika Srbije je trenutno kao bokser kome odbrojavaju do pet, a da li ?e ustati do devet – za sada nije sigurno.

 “Na taj na?in želim da kažem da ?e kosovska pri?a do te mere preovladati srpskom politi?kom scenom, da se prakti?no o ni?em drugom ne?e pri?ati, pa ni u parlamentu ne?e biti omogu?en redovan rad, što može ugroziti i usvajanje budžeta “, smatra Pastor, koji isti?e da su u narednom periodu u Srbiji mogu?a dva scenarija.

 “Prvi je, da se ve? tokom zime, dakle u decembru ili januaru raspišu izbori, što bi bilo korisnije za sve, a drugi scenario je da ?e Srbija dobiti privremeni budžet, što zna?i da se nastavlja agonija i obmanjivanje javnosti “, kaže Pastor.

(Vajdasag Ma)

Podelite ovu stranicu!