Pastor: Neki za sebe misle da su nezamenljivi eksperti

01 Jan 2016

Ne može se omalovažavati ruka koja vas hrani

Predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM) Ištvan Pastor izjavio je da ako neko misli da je u zajednici vojvo?anskih Ma?ara ili u SVM jedini ekspert koji odgovara zadatku – onda silno greši.

Republi?ki poslanik Laslo Varga saopštio je nedavno da napušta poslani?ku grupu SVM i da ?e ubudu?e nastupati kao samostalni poslanik.

Ištvan Pastor je za Ma?ar So kazao da je u periodu koji je trajao više od godinu dana, kada je Varga bio ?lan SVM, ta stranka uložila amandmane na pet zakona, a da su od kada on nije ?lan stranke, uloženi amandmani na ?ak 12 zakona.

“Ako neki misle da su jedini eksperti i da nema drugih, mislim da se varaju. Mi smo pripremili manjinski akcioni plan, i to tako što veliki eksperti nisu bili prisutni od po?etka do kraja”, rekao je predsednik SVM.

Pastor je naveo i da su optužbe na ra?un te stranke na?ele ugled SVM i da su stvorile i druge problemati?ne situacije i probleme koji se moraju nekako rešiti.

“Odakle hrabrosti bilo kome da kaže da se, pošto je završio ovu ili onu školu, i pošto je na ovoj ili onoj poziciji bio u proteklih pet ili deset godina, njemu mora dozvoliti štošta više nego bilo kome drugome?”, dodao je on.

On je ocenio i da je ponuda Ma?arskog pokreta za pomo? u ostvarivanju strategije za privredni i regionalni razvoj “krajnje neukusna”.

Pastor je poru?io i da niko ne treba da misli da samo njegovo ime nešto zna?i i da, ako neko misli da je tu zbog svojih izuzetnih sposobnosti, bez politi?ke snage SVM, onda loše misli.

“Ja mislim da vojvo?anski Ma?ari znaju ta?no ko je ko i šta je uradio. I znaju i kakve rizike nose razne stvari. Može se mogu?nost izigrati, ali se nikada više ne?e vratiti. Istovremeno, ako ?ovek pogleda kakva se alternativa pojavljuje na drugoj strani, osim kritika i omalovažavanja u idejama, mislima, traženju rešenja i nalaženju istih, onda je slika potpuno jasna. Stigli smo dotle da je na drugoj strani strategija bez konkretnih rešenja”, istakao je predsednik SVM.

On je poru?io i da se ne može omalovažavati “ruka koja vas hrani i posle se opet hraniti iz nje”, te da se u stranci ne može “šetati vamo – tamo”.

“Ko to ume da prihvati, u redu je, ko ne ume, neka napusti stranku”, kazao je Pastor.

On je dodao i da se ne može napadati ni spolja, a biti unutar stranke, kao i da se ne može istovremeno biti i unutar i van stranke.

“Mislim da to na takav na?in ne funkcioniše nigde, ne samo u strana?kom životu, pa ?ak ni u ribolova?kom društvu. Postoje pravila, pravila koja smo prihvatili zajedni?ki i ona se moraju poštovati”, poru?io je predsednik SVM.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!