Pastor: Nećemo u koaliciju Mađarski preokret

19 Jan 2012

„Ne prihvаtаmo ekstremizаm kao političku opciju, pa tako ni kod mađarskih stranaka”

Predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM) Ištvan Pastor izjavio je da ta stranka ne želi da bude deo koalicije „Ma?arski preokret” jer su u tom savezu i „najmanje dve” stranke koje zastupaju ekstremisti?ke stavove.

„Ne prihv?t?mo ekstremiz?m kao politi?ku opciju, pa tako ni kod ma?arskih stranaka”, rekao je Pastor novinarima.

Predsednik Demokratske stranke vojvo?anskih Ma?ara (DSVM) Andraš Agošton pozvao je ove sedmice SVM da se priklju?i „Ma?arskom preokretu”.

Tu koaliciju ?ine DSVM, Demokratska zajednica vojvo?anskih Ma?ara (DZVM),  Pokret m???rske n?de i M???rski gr???nski s?vez.

Na izborima 2008. godine SVM, DSVM i DZVM nastupili su zajedni?ki u okviru Ma?arske koalicije.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!