Pastor: Neće doći do rascepa u SVM

04 Dec 2015

Primena i poštovanje unutrašnjih pravila stranke nije primena sile

Predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM) Ištvan Pastor odbacio je danas navode gradona?elnika Subotice Jenei Maglaija, koji je ju?e izjavio da pokušaji rešavanja problema silom ne?e dovesti do poboljšanja stanja.

Maglai je ocenio kao lošu odluku o izbacivanju devet odbornika iz SVM, koji su unutar odborni?ke grupe te stranke formirali frakciju Ma?arskog pokreta i dodao da niko ne može da kaže da li ?e do?i do rascepa unutar SVM.

Ištvan Pastor je za RTV kazao da primena i poštovanje unutrašnjih pravila stranke nije primena sile.

“Svesno i provokativno kršenje pravila, rovarenje i stran?arenje je primena sile, a do rascepa SVM ne?e do?i”, istakao je Pastor.

On je poru?io da se može desiti da neki ne?e hteti da prihvate pravila, koja su sami doneli i izglasali, pa ?e, kako je ocenio, demonstrativno napustiti stranku.

“Ali to ne zna?i, niti ?e zna?iti cepanje SVM”, dodao je on.

Predsednik SVM je kazao i da se “jednom stražnjicom na dve stolice ne može sedeti”.

“Kad tad do?e momenat istine, ako ve? i nije prošao”, poru?io je Pastor.

Na pitanje da li Jene Maglai, koji je ujedno i jedan od osniva?a Ma?arskog pokreta, ostaje ?lan SVM, Pastor je kazao da, što se njega ti?e, odgovor je pozitivan.

“Ostalo je na njemu”, dodao je predsednik SVM.

Pastor je kazao i da ga to pitanje posebno ne optere?uje i da smatra da mu ne treba pridavati tako ogroman zna?aj.

“I Subotica i Suboti?ani imaju na stotinu više važnijih pitanja od ove stalno spinovane kere?e komedije. No, ono što je sigurno je da se sva pravila odnose na svih više od deset hiljada ?lanova stranke, a na one koji su visoko pozicionirani ta pravila se posebno odnose. Oni bi trebalo da pokazuju primer, a ne da guraju intrigama i lažima ostale ispred sebe kao topovsko ?ule”, poru?io je Ištvan Pastor.

(RTV)

Podelite ovu stranicu!