Pastor: Ne odustajemo od statuta Vojvodine

04 Apr 2009

– Izuzetno smo zabrinuti zbog doga?aja u Temerinu, Somboru i Staroj Moravici, a koji daju pe?at proteklim danima i ko…

Ištvan Pastor– Izuzetno smo zabrinuti zbog doga?aja u Temerinu, Somboru i Staroj Moravici, a koji daju pe?at proteklim danima i koji nas u velikoj meri podse?aju na dešavanja iz 2003. i 2004. za koje smo smatrali da su deo prošlosti. Nažalost, ona nisu iza nas nego se ponovo pojavljuju u drugom obliku ali s istim porukama – rekao je na ju?erašnjoj konferenciji za novinare predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvan Pastor povodom serije incidenata na me?unacionalnoj osnovi koji su se u razli?tim mestima dogodili poslednjih dana.
On je ocenio da svi ti doga?aji u sebi imaju motive vezane za netrpeljivost prema razli?itosti, a koji su izuzetno opasni za pripadnike ma?arske zajednice u Vojvodini, ali i kobni za ?itavo društvo u Srbiji.
– Do sada smo bezbroj puta apelovali na istražne i pravosudne organe da otkriju po?inioce, ali mislim da to nije dovoljno. Neophodno je da pravosudni organi postupe u skladu sa zakonskim mogu?nostima prilikom odre?ivanja kvalifikacije takvih doga?aja, nazovu ih pravim imenom i, shodno tome, izreknu maksimalne kazne. Ali, apelujem i na ostale u?esnike politi?kog života u Srbiji da u odnosu na ovakve doga?aje kažu svoj sud – rekao je Pastor.
Jedan od takvih momenata je, po oceni predsednika SVM-a, posredna veza izme?u ovonedeljnih incidenata i svega onoga što je mesecima pratilo pri?u o usvajanju Zakona o zabrani diskriminacije, statuta Vojvodine i zakona o nadležnosti. Kako je naveo, ?ak i Andraš Agošton unutar Ma?arske koalicije zastupa mišljenje da SVM treba da odustane od zahteva za usvajanje statuta Vojvodine i zakona o nadležnostima, jer na taj na?in na sebe «navla?i gnev».
– «Moram da kažem da nam tako nešto ne pada na pamet i mi ?emo istrajati na ideji usvajanja statuta Vojvodine. Nije nam ambicija da po svaku cenu budemo na strani koja ?e na?i argumenata da bude zadovoljna rešenjem – rekao je predsednik SVM-a, dodaju?i da ne prihvataju ni ideju vra?anje tog dokumenta u Skupštinu Vojvodine «na doradu».
– «Nema ni trunke šanse da mi sa svoje strane odustanemo od ovlaš?enja Skupštine Vojvodine i Izvršnog ve?a Vojvodine da, u skladu s Ustavom, ure?uju odnose u Vojvodini. Tako?e, insistiramo na tome da zakon o utvr?ivanju nadležnosti Vojvodine sadrži decidiranu odredbu koja garantuje finansiranje onih nadležnosti koje tim zakonom budu prepuštene organima AP Vojvodine – zaklju?io je Ištvan Pastor.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!