Pastor: Napetosti pokreće iracionalnost

25 Sep 2008

Za mene nije pitanje da li postoji ili ne Ma?arska koalicija, jer ona za mene postoji i bezbroj je takvih sadržaja bilo u…

Za mene nije pitanje da li postoji ili ne Ma?arska koalicija, jer ona za mene postoji i bezbroj je takvih sadržaja bilo u kojima su bile zastupljene stranke koje ?ine Ma?arsku koaliciju – izjavio je u intervjuu za portal „Vajdaság Ma” predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara Ištvan Pastor, komentarišu?i napetosti koje su u javnosti u poslednje vreme prisutne u javnosti u vezi sa ovom koalicijom.
„Verujem da ove napetosti pokre?e iracionalnost. Do ovih iracionalnosti došlo je nakon izbora, u vezi sa popunjavanjem funkcije predsednika be?ejske skupštine opštine. Kada bih pomalo oštrije hteo da formulišem, mogao bih re?i i da je predsednik Demokratske zajednice vojvo?anskih Ma?ara taj koji je pokrenuo tu lavinu i koji je odveo do tih dubina, ili visina. To se, naravno, može ?initi uz pomo? uvreženih, tokom istorije potvr?enih sredstava, upakovano u važna nacionalna pitanja, kakvo je i pitanje Zakona o nacionalnim savetima. To je jedna strašno štetna aktivnost, jer kompromituje ideju, stvar, napore. Ako ho?ete – ogor?i ljude u vezi sa tom stvari. Ja to ne vidim kao put kojim se može i?i i u tome ja ne želim nikome – uklju?uju?i ni njemu – da budem partner“ – rekao je Pastor.
Navode?i, dalje, da su „to realnosti u ovom trenutku, zbog kojih je pomalo ogor?en, ali koje mu ne oduzimaju volju“, Pastor je dodao da „njegov posao nije da se bavi ovim stvarima“, ve? da, kako je kazao, one zadatke koji su zajedni?ki formulisani i u vezi kojih su prihvatili obaveze pokuša – pokušaju da ostvare.
„I u tome naporima SVM-a alternativa ne može biti ni DZVM, ali bojim se ?ak ni DSVM. To ne zna?i da ho?u da ih prisvojim, ali, istovremeno, ne mogu sebi da dozvolim luksuz da se bavim suvišnim stvarima – zaklju?io je predsednik SVM-a.
Upitan i za kritike koje su se ovih dana ?ule na njegov ra?un, Pastor je odgovorio da se njima „ne bavi i da ga to ne interesuje“. Odvra?a da to „nije njegov posao, jer, kada bi se bavio time, onda bi bio neodgovoran“.
„Uzdržavam se od izjava koliko je mogu?e i ne želim sa time da se bavim“- zaklju?io je Pastor.

(www.vajdasagma.info)

Podelite ovu stranicu!