Pastor: Međunacionalni incidenti više nisu praksa

15 Apr 2010

Potpredsednik

Ištvan PastorPotpredsednik Vlade Vojvodine Ištvan Pastor kaže da me?unacionalni incidenti u toj pokrajini više nisu praksa ve? pojedina?ni slu?ajevi.

Pastor je u razgovoru s poslanikom Evropskog parlamenta Hanesom Svobodom rekao da je u?injen zna?ajan iskorak u angažovanju policije na zaustavljanju ovih incidenata, ali je dodao da postoji još puno mesta za poboljšanje kada je re? o sudskom procesuiranju i sprovo?enju kaznene politike za po?inioce ovakvih dela.

“Važno je da postoji spremnost državnih organa da se zajedni?ki povla?e potezi koji ?e ukupnu situaciju o ovoj oblasti u?initi još boljom”, kazao je Pastor, a prenosi Pokrajinski sekretarijat za informacije.

Predsednik Skupštine Vojvodine Šandor Egereši rekao je da je pokrajina pripremila 120 konkretnih projekata u okviru razvoja strategije budu?eg Dunavskog regiona.

Svoboda je ocenio da je Vojvodina, i na evropskom nivou, dobar primer integracije i suživota razli?itih nacionalnih zajednica.

On je podržao nastojanja pokrajinske administracije za aktivno u?eš?e u izradi dunavske strategije i dodao da su regionalna povezivanja model za brži razvoj svih evropskih regiona.

Hanes Svoboda je i potpredsednik grupe socijalista i demokrata u Evropskom parlamentu.

U delegaciji sa Svobodom bio je i predstavnik Evropskog foruma za demokratiju i solidarnost Jan Marinus Virsma, navedeno je u saopštenju.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!