Pastor: Mađari promenili mišljenje o SNS, SVM hoće u vlast

12 Feb 2014

Sa pozicije vlasti SVM želi da ostvaruje mađarske interese

Predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM) Ištvan Pastor izjavio je da ta stranka namerava da bude u?esnik u republi?koj vlasti, da bi sa tog položaja uticao na ostvarivanje ma?arskih interesa.

“SVM umesto pozicije konstruktivne opozicije namerava da bude u?esnik vlasti, da bi sa tog položaja uticao na ostvarivanje ma?arskih interesa, naro?ito nakon što je Ustavni sud Srbije proglasio više ?lanova Zakona o nacionalnim savetima manjina neustavnim i nakon što je osporena ustavnost i Statuta Vojvodine”, rekao je Pastor za RTV Panon (Pannon) iz Subotice.

On je ocenio da prema najve?oj stranci u Srbiji, prema Srpskoj naprednoj stranci, nema više nesklonosti kao što je bilo pre dve godine i promenilo se mišljenje o toj stranci i kod Ma?ara u Vojvodini.

Pastor je naveo da ?e izborni program SVM-a biti fokusiran na pitanja kao što su manjinska autonomija, prava nacionalnih saveta, nastavak ostvarivanja strategija, pitanje ustavnosti i statusa Vojvodine, restitucija i rehabilitacija i pitanja javne bezbednosti.

„Srbija u ovom trenutku još nije onakva kakvu bismo je voleli da bude, bez obzira na poslednjih 25 godina, ako budemo složni, možemo da pokrenemo doga?anja koja mogu ovu državu da u?ine boljom“, rekao je Pastor.

SVM na izborima nastupa samostalno, a cilj stranke je da osvoji pet mandata u Skupštini Srbije.

(Autonomija/Vajdasag Ma) 

Podelite ovu stranicu!