Pastor: Konstitutivna sednica početkom juna

11 May 2016

Rešavaće se problemi finansiranja i nadležnosti, kao i buduća ustavna pozicija Autonomne pokrajine Vojvodine

Predstavnici Srpske napredne stranke i Saveza vojvo?anskih Ma?ara dogovorili su se o principima saradnje na vojvo?anskom i lokalnom nivou, rekao je za RTS lider SVM-a Ištvan Pastor. Smatra da bi bilo dobro da koalicija na pokrajinskom nivou bude široka i u njoj u?estvuje i Liga socijaldemokrata Vojvodine.

Pastor je rekao da je saradnja zasnovana na principima me?usobnog poštovanja bez obzira na odnos politi?kih snaga i da postoji zajedni?ka ambicija SNS-a i SVM-a da se ostvari partnerstvo na svim nivoima.

Govore?i o saradnji u Vojvodini, Pastor je rekao da ?e se rešavati problemi finansiranja i nadležnosti, kao i budu?a ustavna pozicija Autonomne pokrajine Vojvodine. Prema njegovim re?ima, dogovorena je “ki?ma budu?e parlamentarne ve?ine” koju ?e ?initi SNS i SVM.

“Mislim da bi politi?ki bilo dobro da ta koalicija bude relativno široka i da u njoj bude i LSV”, rekao je lider SVM i dodao da bi o tome odluku trebalo da donesu i LSV i SNS.

On je potvrdio da je kandidat za predsednika Skupštine Vojvodine, ali je rekao da još nema saznanja o tome ko je kandidat za pokrajinskog premijera.

Kako je rekao, pokrajinska skupština bi?e konstituisana u prvim danima juna.

“Ja ?u tu sednicu zakazati nakon što dobijem izveštaj od PIK-a, a što se ti?e dinamike daljih doga?anja… to ?emo videti u slede?im nedeljama”, rekao je Pastor.

Govore?i o mestu gradona?elnika Subotice, Pastor je rekao da je njegova stranka zainteresovana za sve samouprave u kojima postoji njihovo bira?ko telo, ali da je imaju?i u vidu odnos snaga, nije realno da gradona?elnik Subotice bude iz SVM-a.

Kada je re? o saradnji na republi?kom nivou, Pastor isti?e da postoji na?elni dogovor i da ?e SVM biti deo parlamentarne ve?ine i da ?e biti nastavljena praksa prema kojoj ?e ta stranka u?estvovati u izvršnoj vlasti na nivou državnih sekretara, uspostavljena pre dve godine.

Mirovi?: LSV izgubio izbore, nije bilo re?i o koaliciji s njima

Potpredsednik Srpske napredne stranke (SNS) Igor Mirovi? poru?io je danas da na sastanku sa predstavnicima Saveza vojvodjaskih Madjara (SVM) “nije bilo re?i o ulasku bilo koje druge stranke u koaliciju”.

Mirovi? je u pisanoj izjavi naveo da posebno nije bilo re?i o ulasku Lige socijaldemokrata Vojvodine u tu koaliciju “s obzirom da su oni izbore izgubili”.

Predsednik SVM Ištvan Pastor je ranije izjavio da ?e novu pokrajinsku vladu ?initi koalicija oko Srpske napredne stranke i Saveza vojvo?anskih Madjara, kao i da je mogu?e da u?estvuju “još neke stranke koje su prešle cenzus”.

“Gospodin Pastor je u ime SVM dao predlog na kraju sastanka da se detalji razgovora ne prenose javnosti obzirom da su razgovori tek po?eli, pa nas za?udjuje i to što je svoj predlog i svoju re? prekršio”, poru?io je Mirovi?.

On je dodao da na sastanku predstavnika SNS i SVM nije, kao što Pastor tvrdi, bilo re?i o programu nove Pokrajinske vlade.

“Posebno nije bilo re?i o ustavnom položaju Vojvodine i posebnim zakonima, jer pre svih SNS treba da iskaže svoj stav o tome, a onda i druge stranke koje su dobile mnogo manje poverenje gradjana”, dodaje se upisanoj izjavi.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!