PASTOR: Kome ne valja, neka ode iz MK

26 Sep 2008

Ištvan

Ištvan Pastor nema nameru da se upušta u polemiku sa Šandorom Palom
– Ma?arska koalicija, što se mene ti?e, ostaje u životu i ako neko misli da iz nje istupi, onda to treba jasno i glasno da kaže – izjavio je ju?e za „Dnevnik“ predsednik SVM-a Ištvan Pastor. – Ja takvih ambicija nemam, baš kao ni Savez vojvo?anskih Ma?ara, jer želimo da ispunimo ono što smo definisali kao sopstveni zadatak pred bira?ima. MK funkcioniše i svugde gde zajedni?ki ?inimo neku izvršnu vlast odnosi su potpuno normalni na nivou lokalnih samouprava, a to je jedino što je za mene važno u ovom trenutku.

Pastor kaže da izjave lidera Demokratske zajednice vojvo?anskih Ma?ara Šandora Pala ne može da komentariše, jer ih namerno nije ni pro?itao; ne zbog toga što nije bio u prilici da to u?ini, ve? zato što smatra da ne sme da se bavi politikom na taj na?in i na tom nivou. Podse?amo na to da je Pal, u razgovoru za naš list, Pastora i SVM žestoko optužio za prisvajanje MK-a i istiskivanje DSVM-a i DZVM-a u drugi plan, spo?itavaju?i im pri tom potpuno druga?ije poglede na vo?enje politike, udruživanje s tajkunskim kapitalom i pretpostavljanje potreba ?itave ma?arske zajednice sopstvenim uskim interesima. On je ukazao na nekoliko postizbornih poteza MK-a koji, po njegovim re?ima, nemaju podršku svih ?lanica koalicije, što i nije ?udno ako se zna da se ?elnici MK-a nisu zvani?no sastali još od juna. Me?utim, Pal svoje nezadovoljstvo ne vidi kao razlog za eventualno istupanje DZVM-a iz MK, ve? je poru?io da njegova stranka priprema memorandum koji ?e se pozabaviti izbornim rezultatima koalicije lošijim od o?ekivanih i upiranjem prsta u krivce za poteze koje smatra pogrešnim.
– Mislim da o bitnim temama i te kako postoje zajedni?ki stavovi ?elnika MK-a i ne vidim da se nešto bitno izmenilo od juna naovamo, pa da sad treba da preispitujemo te ranije zauzete stavove. Imamo koalicione dogovore s našim partnerima i radimo na tome da ih pokrenemo i sprovedemo u realnost i na republi?kim i na pokrajinskom i na lokalnim nivoima, što, za razliku od toga da se bavimo jedni drugima, smatram bitnim u ovom momentu. Tu posebno apostrofiram potrebu što hitnijeg donošenja zakona o nacionalnim savetima, zbog ?ega sam inicirao sastanak na tu temu, koji ?e idu?eg petka biti održan u Subotici. To ne?e biti strana?ki sastanak, ve? ?e prisutni biti i predstavnici civilnog društva i intelektualci, kako bismo o ovoj veoma bitnoj temi razgovarali pred o?ima i ušima javnosti – napomenuo je Pastor.

Po njegovim re?ima, MK ostaje na ranijim pozicijama opredeljenja za neposredan izbor manjinskih saveta, ali prepoznaje potrebu manjinskih zajednica za koje se pretpostavlja da ne?e biti u stanju da organizuju takve izbore, pa nemaju ništa protiv toga da zakon predvidi mogu?nost kombinovanog izbora, odnosno zadržavanje elektorskog sistema za one koji ne mogu sprovesti direktne izbore ?lanova nacionalnih saveta. Tako?e, MK i dalje insistira na širokim nadležnostima ovih tela, odnosno prevazilaženju njihove trenutne savetodavne funkcije, kao i zakonom garantovane finasijske okvire za njihov rad, odnosno jasno definisano finasiranje iz državnog budžeta.

?ula Laslo: Politika ili partijski vojnici

Pokrajinski poslanik DSVM-a ?ula Laslo se ju?e, povodom optužbi koje je na njegov ra?un u vezi sa zbivanjima u suboti?koj okružnoj organizaciji stranke izneo njen lider Andraš Agošton, oglasio saopštenjem u kojem konstatuje da je „namera jasna – da ga kompromituju, ako treba i na osnovu izmišljenih grehova i optužbi“, budu?i da se ne slaže sa „zatvorenom partijskom politikom koja ne ume da se menja“.

On je odbacio Agoštonove optužbe za saradnju s Demokratskom strankom i poru?io da su takve tvrdnje „zvu?ne za one koji stalno sumnjaju u izdaju“, postavljaju?i pri tom pitanje da li su DSVM-u potrebni „partijski ?lanovi koji i samostalno razmišljaju i poseduju ose?aj za politiku, ili verni partijski vojnici“.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!