Pastor: Do kraja godine i zakon o finansiranju Vojvodine

20 May 2014

"Ovo je jedna nametnuta situacija"

Predsednik Skupštine Vojvodine Ištvan Pastor rekao je danas da je, posle potvr?ivaja Statuta Vojvodine, realno o?ekivati da do kraja godine budu doneti i zakoni o finansiranju Vojvodine i izmene Zakona o nadležnostima pokrajine.

On je novinarima u Skupštini Srbije nakon potvr?ivanja Statuta Vojvodine, kazao da je realno da ti zakoni budu doneti kako bi se poštovao ve? postignut na?elni dogovor.

“Dogovor je da u ovoj godini imamo zakon o finansiranju i da na taj na?in prilikom usvajanja slede?eg budžeta nemamo ono otvoreno šta i koliko i kako se ra?una (za Vojvodinu). Potpuno je realisti?no o?ekivati da u slede?ih nekoliko meseci saniramo i pitanje vezano za Zakon o nadležnostima koji je pretrpeo isto tako korekcije odlukom
Ustavnog suda Srbije (USS)”, kazao je Pastor.

On je najavio da ?e Skupština Vojvodina u ?etvrtak, 22. maja proglasiti Statut Vojvodine i da o?ekuje da ?e tada biti usvojena i odluku o njegovom sprovo?enju. “Nadam se da ?emo dvotre?inskom ve?inom usvojiti tekst statuta, odmah nakon toga objaviti i osmog dana stupa na snagu”, rekao je Pastro koji je i predsednik Saveza vojvo?anskih Ma?ara.

On je rekao da sa dozom olakšanja možeo da konstatuje da je poštovan rok koji je dao USS za izmene Statuta Vojvodine. “Ovo je jedna nametnuta situacija, situacija koja je nametnuta odlukom USS i to se vidi na dokumentu. Na ovaj nacicn mislim da smo ovo pitanje sanirali”, kazao je Pastor povodom novog Statuta Vojvodine.

On je naveo da je odgovornost svih aktera na politi?koj sceni da se razgovara o budu?em ustavnom ure?enju Srbije sa aspekta pozicija Autonomne pokrajine Vojvodine. “Ta rasprava ne može da se vodi godišnje jedanput ili dvaput u Skupštini Srbije, mora se voditi u jednom širem društvenom kontekstu i u toj raspravi treba se potruditi da se iskristališe jedan zna?ajno ve?inski stav. Ovo pitanje nije pre svega manjinsko pitanje nego pre svega ve?insko pitanje”, rekao je Pastor.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!