Pariz zabranjuje vatru u kaminu

16 Dec 2014

Gradske vlasti odlučile su da smanje zagađenje vazduha u Parizu i okolini tako što će od 1. januara zabraniti loženje kamina

Gradske vlasti odlu?ile su da smanje zaga?enje vazduha u Parizu i okolini tako što ?e od 1. januara zabraniti loženje kamina. To je, me?utim, naišlo na otpor kod mnogih ljubitelja kamina koji strahuju da ?e nestati ?ar vatre u kaminu, kao i razli?itih udruženja koja isti?u da kamini nisu veliki zaga?iva?i i da se u njima vatra loži svega nekoliko puta godišnje, uglavnom za praznike i proslave.

“Širenje sitnih ?estica u dimu iz kamina tokom svega nekoliko sati isto je kao i širenje izduvnih gasova automobila koji putuje više stotina kilometara”, izjavio je gradski zvani?nik za životnu sredinu i energetiku Žilijen Asun (Julien Assoun).

Po njegovim re?ima, na podru?ju Pariza i periferije postoji 100.000 kamina koji sa 25% u?estvuju u zaga?enju vazduha sitnim ?esticama, odnosno zaga?uju gotovo koliko i automobili.

S tim podacima se ne slaže predsednik organizacije “Šume u Francuskoj” Loran Denormandi (Laurent Denormandie) koji je kritikovao odluku o zabrani loženja vatre u kaminu, donetu na inicijativu odbornika ekoloških stranaka.

On je naveo da vatra u kaminu na drva u?estvuje u zaga?enju vazduha ?esticama sa samo 5%, dok je u?eš?e vozila 40%.

Udruženje potroša?a “Šta izabrati” (Que Choisir) se pridružilo tim kritikama navode?i da, prema istraživanjima, 39% emisija ?estica poti?e od saobra?aja a 4% od loženja drva.

Odluka pariskih vlasti ?e uticati na nekoliko profesija me?u kojima su i odža?ari.

“Od 135.000 kamina u Parizu koristi se svega 10% i to 6 ili 7 puta godišnje”, kaže predstavnik udruženja odža?ara Pariza Tijeri Pižo (Thierry Pujo).

“Ta vatra se loži iz zadovoljstva. Parižani se ne greju vatrom iz kamina. Razigrani plamenovi su rezervisani sa porodi?ne proslave, Boži?, druženje s prijateljima i romanti?ne sastanke”, rekao je on.

Vlasti navode da ne?e zabranjivati kamine ako se, ugradnjom odgovaraju?e opreme, zatvori ložište, što može da smanji emisije ?estica i za 90%.

Me?utim, pristalice kamine kažu da ?e se time izgubiti sva ?ar i lepota otvorenog ložišta.

(EurActiv)

Podelite ovu stranicu!