Papuga: Postoji zakonski osnov za Policijski sekretarijat za Vojvodinu

22 jan 2016

Poslanik SNS uzvratio rečima "Ne trebate liti suze za nacionalnim manjinama"

Poslanica Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) u Skupštini Srbije Olena Papuga tražila je danas da se oformi posebna policijska organizaciona jedinica, odnosno vojvođanska policija, koja bi, prema predlogu LSV bila u sastavu Direkcije policije.

Papuga je tokom rasprave o predlogu Zakona o policiji, objasnila da bi amandman LSV na taj zakon predviđa da bi Policijski sekretarijat za Vojvodinu bio organizaciona jedinica u sastavu Direkcije policije, obrazovana za koordinaciju rada policijskih uprava i policijskih stanica na području Vojvodine, sa sedištem u Novom Sadu.
Ona je navela i da bi njegovim radom trebalo da rukovodi sekretar, koga na predlog Vlade Vojvodine imenuje ministar unutrašnjih poslova. Papuga je dodala i da mogućnost obrazovanja takvog sekretarijata postoji u samom predlogu zakona.

„U njemu stoji da radi obavljanja policijskih i drugih poslova u skladu sa karakterističnim svojstvima određenih područja, mogu se utvrditi i unutrašnje organizacione jedinice za koordinaciju rada policijskih uprava i policijskih stanica na područjima za koje su obrazovane. Zna se da je Vojvodina specifično područje, ne samo zbog višejezičnosti, nego i zbog toga što se graniči sa državama koje su u Evropskoj unijii. Mi smo, vodeći se ovim stavom i napravili ovakav amandman“, kazala je poslanica LSV.

Papuga je podsetila da je Vojvodina u godinama pune autonomije imala svoju policiju.

„Obrazovanjem Policijskog sekretarijata za Vojvodinu ne narušava se osnovni koncept predloga zakona jer bi takav sekretarijat bio u sastavu jedinstvene Direkcije policije. Ovim amandmanom ne želimo paralelne policijske snage u Vojvodini, već posebnu organizacionu  strukturu MUP-a Srbije u Vojvodini, što i predviđa ovaj stav člana 22. Pored ogranizacionih razloga i razloga vezanih za specifičnosti Vojvodine, posebno tu mislim na višenacionalnu strukturu stanovništva i višejezičnost, koja je svakako veoma zastupljena u Vojvodini, važno je priznati da ima i nekoliko političkih razloga“, dodala je poslanica LSV.

Papuga je ocenila da danas postoje problemi u Vojvodini, zbog kojih ljudi po selima organizuju seoske straže.

„To je strašno, zato što po selima, opštinama nedostaju policajci. U nekim opštinama nedostaje i po 30 policajaca. Nemaju gorivo, nemaju zimske gume, nemaju opremu. Strašno je da u 21. veku građani ne mogu da stanu na put krađama na selu“, istakla je Olena Papuga.

Neophodan kontakt MUP-a i APV

Poslanica LSV je upozorila i da je neophodan kontakt MUP-a Republike Srbije sa pokrajinskim Savetom za bezbednost, koji je stručno, savetodavno telo u kojem se, između ostalog, nalaze pokrajinski ombudsman, pokrajinski premijer i predsednik Skupštine Vojvodine. Papuga je podsetila i da je prethodni ministar policije uveo pravilo da jednom u šest meseci podnosi izveštaj o stanju bezbednosti u Vojvodini, pokrajinskom Savetu za bezbednost, dok je aktuelni ministar poslednji put u Skupštini Vojvodine tim povodom bio 27. februara 2015. godine, kada je podneo izveštaj o stanju bezbednosti u Srbiji za period od maja do novembra 2014. godine, a da je pred Odborom za bezbednost Skupštine Vojvodine bio kada su se uništavale pekare u Vojvodini.

„Vojvodina treba da ima svoju policiju, treba da se zna ko je odgovoran za nasilje koje se dešava“, poručila je Papuga.

Nekoliko poslanika Skupštine Srbije iz redova vladajuće koalicije i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović i danas su se usprotivili ovom amandmanu LSV, a poslanik SNS Mirko Krlić je tokom rasprave optužio LSV za politizaciju tog pitanja i rekao da je bilo dosta „skrivanja između posebnosti, osobenosti, specifičnosti“.
„Ne trebate liti suze za nacionalnim manjinama. Mi ovde imamo partiju najveće nacionalne manjine koja je pronašla svoj put i zna sa kim i na koji način treba da sarađuje kako bi najbolje sačuvala interese svoje etničke grupe“, kazao je poslanik SNS.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!