Papa Franja i patrijarh Kiril potpisali deklaraciju o verskom jedinstvu

14 Feb 2016

U deklaraciji potpisanoj posle susreta poziva se na mir u Siriji, Iraku i Ukrajini, a Evropa da "zadrži veru u svoje hrišćanske korene"

Poglavar Rimokatoli?ke crkve papa Franja i poglavar Ruske pravoslavne crkve patrijarh Kiril potpisali su u Havani zajedni?ku deklaraciju o verskom jedinstvu, i pozvali su na hitnu akciju za pomo? hriš?anima u Iraku i u Siriji.

“Pozivamo medjunarodnu zajednicu na hitno delovanje da se spre?i proterivanje hriš?ana sa Bliskog Istoka… U Siriji i u Iraku nasilje je ve? odnelo hiljade života i ostavilo milione ljudi bez doma i resursa”, navela su dva velikodostojnika.

U deklaraciji potpisanoj posle susreta koji je trajao oko dva sata, poziva se na mir u Siriji, Iraku i Ukrajini, a Evropa da “zadrži veru u svoje hriš?anske korene”.

Papa Franja je rekao da su poglavar Ruske pravoslavne crkve ; i on razgovarali “jasno i direktno” i da on “jako ceni njegovu (Kirilovu) želju za jedinstvom”.

Papa i patrijarh su izrazili nadu da c?e raskol me?u pravoslavnim hrišc?anima u Ukrajini biti prevladan na osnovu kanonskih normi i saopštili da unijac?enje nije put ka obnavljanju jedinstva crkve.

U zajedni?koj dokumentu dva poglavara su izrazila žaljenje zbog “gubitka jedinstva” izmedju hriš?ana i želju za njegovim ponovnim uspostavljanjem.

“Svesni brojnih prepreka koje još treba prevazi?i, nadamo se da ?e naš susret doprineti ponovnom uspostavljanju jedinstva željenog od Boga”, rekli su poglavari katoli?ke crkve i najve?e pravoslavne crkve u dokumentu potpisanom posle njihovog prvog susreta od rascepa dve crkve 1054. godine.

Patrijarh Kiril je razgovor s rimskim papom ocenio kao sadržajan.

Taj razgovor je, istakao je patrijarh ruski, dao mogu?nost da se dvojica poglavara razumeju i da zajedno rade na tome da se spre?e ratovi.

Papa Franja naveo je da je sa poglavarom Ruske pravoslavne crkve razgovarao otvoreno, kao brat s bratom.

Dvojica poglavara, srda?no su se pozdravili i tri puta poljubili pre nego što su se povukli na razgovore.

Obra?aju?i se papi, na po?etku sastanka patrijarh Kiril rekao je da je njihov susret “božja volja”.

“Sastajemo se u pravo vreme i na pravom mestu. Želim još jednom da naglasim da je to božja volja”, rekao je Kiril na po?etku susreta sa papom, dodaju?i da nema prepreka za organizovanje novog susreta dve strane.

Papa Franja je uzvratio “Kona?no” i “mi smo bra?a”.

On je ranije napisao na “Tviteru” da je danas dan Božje milosti.

“Sastanak sa patrijarhom Kirilom je dar od Boga”, napisao je papa Franjo.

Na po?etku susreta papa Franja i patrijarh Kiril razmenili su poklone koji su duboko simboli?ni i prate istoriju nekad napetih odnosa izmedju isto?ne i zapadne crkve, navele su agencije.

Papa Franja poklonio je patrijarhu Kirilu relikviju slovenskog prosvetitelja Svetog ?irila i pehar.

Kiril je papi Franji poklonio repliku ikone Bogorodice Kazanjske.

Vatikan je 2004. vratio Ruskoj crkvi 18-ovekovnu kopiju te ?uvene ikone iz 16. veka, u nastojanju da izgradi bolje ekumensko prijateljstvo.

Papa i patrijarh razgovarali su uz pratnju prevodilaca i zvani?nika koji su pripremali ovaj sastanak u najve?oj tajnosti, mitropolitom Hilarijonom, direktorom za spoljne poslove Moskovske patrijaršije i švajcarskim kardinalom Kurtom Kohom, predsednikom Saveta pontifikata za promociju jedinstva hriš?ana.

Sastanak na neutralnom terenu planiran je ve? decenijama, a poslednje prepreke uklonjene su zahvaljuju?i kombinaciji papine odlu?nosti da bi sastanak trebalo da se održi i stava ruske pravoslavne crkve da su doga?aji na Bliskom istoku pove?ali potrebu za ujedinjenoš?u hriš?ana.

Papa Franjo nastoji da prevazi?e raskol izme?u dveju crkava. Isto?no pravoslavlje odvojilo se od Rima 1054., i danas Ruska pravoslavna crkva broji oko 165 miliona od ukupno oko 250 miliona pravoslavaca u svetu. Katoli?ka crkva, kao najve?a hriš?anska zajednica ima oko 1,25 milijardi vernika.

Papa je nakon sastanka odmah nastavio put za Meksiko gde ?e biti u petodnevnoj poseti.

Sastanak patrijarha i pape pratilo je oko 200 novinara a potpisivanju deklaracije je prisustvovao i kubanski predsednik Raul Kastro.

(Slobodna Evropa)

Podelite ovu stranicu!