Paori prekidaju protest

04 Jun 2011

Poljoprivrednici prihvatili uredbu o subvencionisanju, dobili 14.000 za do 100 hektara, ali će novac, za one koji imaju preko 30 hektara, biti isplaćen tek za osam meseci

Svi su izgedi da ?e poljoprivrednici danas prekinuti protest. Traktorske blokade po Vojvodini, najpre u Banatu oko Nove Crnje, a onda i u drugim delovima, su povu?ene još ju?e popodne. Naime, poljoprivredna udruženja koja su inicirala “selja?ku bunu” pri stavu su da su njihovi zahtevi ju?e ispunjeni, donošenjem uredbe po kojoj ?e se sa 14.000 dinara subvencionisati od pola do sto hektara njiva.

Protest ?e biti prekinut ukoliko sa resornim ministrom Dušanom Petrovi?em bude postignut dogovor oko tehni?kih detalja Uredbe o isplati subvencija, izjavio je sino? predstavnik poljoprivrednik udruženja koja protestuju Ilija Gruji?. Kako je kazao, “u krucijalnom delu” paori se slažu sa uredbom, a ostalo je da se dogovoraju s ministrom oko tehni?kih detalja, a to su PIO doprinosi i dinamika isplate subvencija.

– Ukoliko se dogovorimo pokre?emo traktore i vra?amo se svojim poslovima – kazao je Gruji? dodaju?i da ?e, kao znak dobre volje poljoprivrednika, 20 traktora parkiranih pet dana ispred zgrade Vlade Vojvodine biti vra?eno u svoja mesta sino?, nakon konferencije za novinare, a da se danas nastavlja “labaviji” protest.

Vlada Srbije je, podsetimo, ju?e na telefonskoj sednici donela uredbu koja je delom u skladu sa zahtevima ratara, ali su se koplja lomila oko roka isplate subvencija jer je u tom dokumentu navedeno da ?e novac ratarima “le?i” za osam meseci. Oni su zahtevali da to bude najkasnije mesec dana od podnošenja zahteva za subvencije.

(Autonomij.info)

 

Podelite ovu stranicu!