PAOR organizuje akciju Gradite mir – ne ograde

23 Sep 2015

Za izgradnju mira i značaj borbe protiv fašizma u njegovim starim i novim oblicima

Sportski aktivisti Panonske aktivisti?ke organizacije (PAOR) najavili su da ?e u sklopu svojih peša?kih acija “Šetnje ideja” (Walking Ideas) organizovati novu peša?ku turu i to u dužini od 86 kilometara u Ma?arskoj.

Aktivisti ?e u petak krenuti iz Ke?kemeta, a namera im je da sutradan stignu u Budimpeštu na veliki antifašisti?ki skup “No nation, no borders”. U najavi se objašnjava da se ova me?unarodna akcija organizuje u saradnji sa društveno angažovanim zrenjaninskim sastavom “Gipsy Mafia”, koji nastupa na antifašisti?kom skupu.

“Peša?ka akcija kre?e simboli?no, u znak pomena, iz ma?arskog grada Ke?kemet gde je krajem avgusta po?eo sudski proces protiv osumnji?enih ?lanova, pomaga?a bugarsko ma?arske bande koja se bavi trgovinom ljudima i koja je odgovorna za smrt izbeglica koje su se bez vazduha, ugušile u prikolici kamiona u Austriji”, naveli su aktivisti PAOR-a.

Oni su podsetili i da je u napuštenom kamionu prona?eno telo 71 izbeglice, za koje se pretpostavlja da su iz Sirije, a ?etvoro od njih su bila deca.

“Peša?ka akcija za izbeglice ‘Gradite mir – ne ograde’ je usmerena na pomo? izbeglicama, za izgradnju mira i zna?aj borbe protiv fašizma u njegovim starim i novim oblicima. Walking Ideas ovom akcijom želi da podrži izbeglice i da ukaže na problem podizanja ograde duž Ma?arske granice prema njenim južnim susedima”, poru?ili su aktivisti.

Oni su istakli da Vlada Ma?arske žicom i metalnom ogradom navodno tako rešava problem izbeglica, koji su to postali zbog rata u Siriji i zemljama Bliskog Istoka. U PAOR-u su poru?ili i da tim ?inom predstavnici ma?arske države pokušavaju da izbegnu odgovornost u odnosu na me?unarodni problem, koji se ne?e rešiti zabranom prolaska, podizanjem zidova, ži?anih ograda, jer su to “rešenja” kojima se krše me?unardni zakoni o ljudskim pravima o slobodi kretanja, boravka i ostanka-azila u svakoj zemlji u Evropi i svetu.

Aktivisti su naveli i da žele da ukažu na veliki me?unarodni problem koji za posledicu ima ljudske žrtve.

PAOR“Premijer Ma?arske svojim izjavama indirektno uti?e na porast ksenofobije, rasne, verske mržnje i netrpeljivsti. Što za posledicu može imati nasilje. U tome prednja?e i ma?arske ekstremno desni?arske partije i organizacije kao što je Jobbik. Kao neko ko se posebno isti?e u tome i ko situaciju sa izbeglicama koristi za li?nu promociju i promociju neofašisti?kih ideja je i vo?a neonacist?kog Omladinskog pokreta 64 županije László Toroczkai i na?elnik pograni?nog sela Asothalom”, istakli su sportski aktivisti PAOR-a.

Oni su ocenili da zbog toga treba podržati antifašisti?ki skup u Budimpešti, jer se time šalje važna me?unarodna poruka. “To je i regionalna, me?unarodna podrška svim bliskim organizacijama civilnog društva i gra?anima koji su za izgradnju mira i za borbu protiv fašizma, što nisu ideološke nego savremene, kulturne, moralne i eti?ke gra?anske tekovine na kojim se temelji ljudsko društvo”, dodali su oni.

Aktivisti su poru?ili i da sve države imaju odgovornost za živote stotine hiljada ljudi, koji svakog dana rizikuju svoje živote ka miru i bezbednom životu. Oni su naveli i da ?e saopštenje o svojoj aciji poslati Vladi Srbije, ambasadama i predstavništvima država Jugoisto?ne Evrope, kao i me?unarodnim institucijama.

PAOR je do sada u okviru “Šetnje ideje” organizovao peša?ke ture Zrenjanin – Kanjiža, Kadinja?a – Niš, Šabac-Srebrenica, Jablanica-Dretelj, Zrenjanin-Srebrenica, Zrenjanin-Novi Sad, Ba?ka Palanka – Jasenovac, Zrenjanin – Vrani?. Cilj tura je angažovano društveno delovanje usmereno na izgradnju mira, za socijalnu pravdu, poštovanje ljudskih prava bez nasilja, diskriminacije, za zna?aj borbe protiv fašizma i za zna?aj rekreativno-amaterskog sporta.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!