Pančić: Vojvodini status RS!

16 Dec 2011

Nezavisnost priželjkuje sve više Srba u Vojvodini

Novinski pisac Teofil Pan?i? izjavio je da Vojvodina treba da ima isti status kao što ga ima Republika Srpska (RS) unutar Bosne i Hercegovine.

„Veliki centralisti u Beogradu su samo veliki centralisti kada je Srbija u pitanju. U BiH, na primer, oni bi voleli da ta država nestane i da se RS otcepi. Sli?nu stvar priželjkuju i za sever Kosova. Mi u Vojvodini od tih istih beogradskih centralista tražimo samo ono što RS ima u BiH, tim pre što je Vojvodina istorijska tvorevina, za razliku od RS koja je nastala na etni?kom ?iš?enju od Une do Drine“, rekao je Pan?i? na tribini u Kikindi.

On je ocenio da vojvo?ansko pitanje nikada nije bilo na pravi na?in politi?ki artikulisano, kao što je, na primer, polit?ki artikulisana Istra u Hrvatskoj. „Vojvodina nije isklju?ivo pitanje nov?anika, ona je politi?ko, kulturno, identitetsko pitanje“, rekao je Pan?i?.

Prema njegovim re?ima, Srbija je došla do zida i sada može da se opredeli da li ?e sko?iti u bunar i po?initi samoubistvo ili ?e kona?no doneti neku pametnu odluku. „Istovremeno, postavlja se pitanje da li Vojvodina treba zajedno sa Srbijom, dobrovolno, da sko?i u taj bunar i ubije se? Da li Vojvodina treba da se veže za mrca?“, upitao je Pan?i?.

On je ocenio da se u Vojvodini sve više javljaju radikalne opcije za otcepljenje od Srbije, jer se gra?ani ose?aju kao da im je neko vezao kamen oko vrata. Pan?i? je dodao da ?e se tendencije ka nezavisnosti Vojvodine sve više ?uti me?u vojvo?anskim etni?kim Srbima.

Književnik Laslo Vegel kritikovao je vojvo?ansku politi?ku elitu i optužio je da nikada nije smela da u?e u otvoreni sukob sa Beogradom. „Ta elita nije ništa uradila na izgradnji vojvo?anskih institucija autonomije. S druge starne, kdo gra?ana Vojvodine postoji taj srednjoevropski motiv i svest o specifi?nosti Vojvodine“, kazao je Vegel. Prema njegovim re?ima, Vojvodini treba jedan široki gra?anski pokret, koji bi artikulisa njene interese. On je ocenio da je srbijanski centralizam dozizveo krah u svakom smislu

Sociolog Mirko ?or?evi? rekao je da je velika prednost Vojvodine to što ima kulturni obrazac, ali je ocenio da nijedna politi?ka partija nema jasan koncept Vojvodine.

Nenad Živkovi? iz kancelarije Nacionalnog saveta za decentralizaciju rekao je da u Sbriji ne postoji politi?ka volja za decentralizaciju, kao ni politi?ki konsenzus oko pitanja kako ta decentralizacija treba da izgleda.

Tribinu u Kikindi organizovalo je Nezavisno društvo novinara Vojvodine uz podršku ameri?ke fondacije NED.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!