Pančić: Mešavina bordela i cirkusa

14 Jul 2012

U slučaju odluke Ustavnog suda mnogo pre možemo govoriti o politici, nego o pravu. I pored toga, nije Ustavni sud najupitniji, nego sam ustav, koji je izrazito nacionalistički i centralistički

Politi?ka scena Srbije danas je mešavina bordela i cirkusa, a to se, pored ostalog, može zahvaliti usitnjenosti politi?ke scene – ocenio je novinar i publicista Teofil Pan?i?. – Neko je izra?unao da je u republi?ku skupštino ušlo 44 politi?ke stranke. U mnogim zapadnoevropskim državama ukupno nema toliko partija. Ovaj sistem proizvodi bolesno stanje i nije funkcionalan – rekao je Pan?i? u intervjuu za „Ma?ar so“. Komentarišu?i prisutan sindrom „svi sa svima“ na doma?oj politi?koj sceni, primetio je da je ve? i na državnom nivou došlo do nezamislive kombinacije, dok su na lokalnom nivou uspostavljene koalicije potpuno apsurdnog sastava.

– Spadam me?u one ljude koji su izuzetno nezadovoljni i nesre?ni što se formira vlada ovakvog sastava. Istovremeno, do sastava vladaju?e koalicije došlo je, s jedne strane, zbog na?ina glasanja gra?ana, a sa druge zbog zbrke unutar politi?ke elite. Izgleda, da ?emo dobiti takvog premijera koji je bio jedan od najbližih saradnika Slobodana Miloševi?a, dok je šef države bio prvi ?ovek Vojislava Šešelja.  Uz to ide još da je prvi ?ovek naprednjaka bio drugi Šešeljev najvažniji pomo?nik. To stvara jednu krajnje bizarnu situaciju. Naravno, pomenute osobe tvrde da su prošle kroz politi?ku evoluciju. To je, pretpostavlja se, delimi?no ta?no ali, istovremeno, u odre?enom sloju srpskog društva, unutar nacionalnih zajednica, me?u politi?kim suparnicima i u zemljama regiona  vlada u formiranju i li?nost šefa države opravdano budi loša ose?anja i razli?ite strahove – rekao je Pan?i?.

Prema re?ima Pan?i?a, u pri?i o vladi u formiranju ne nalazimo preterano veliku koli?inu morala. – Situaciju ?ini samo još bizarnijom to što su naprednjaci delimi?no postigli ovako dobar rezultat zbog toga što su u svojoj kampanji govorili samo o poštenju, odnosno njegovom nedostatku, upu?uju?i birane optužbe prema dosadašnjoj vlasti i demokratama me?u njima. Ne kažem da su im optužbe bile neosnovane, ali je istovremeno biografija nekih od onih koji sada ulaze u vlast mnogo problemati?nija nego što je to bilo kojeg funkcionera DS-a. Ovi ljudi su upitni ne samo u politi?kom smislu, nego i u pogledu morala i važe?ih zakona – naveo je Pan?i?.

Sa niskim o?ekivanjima srpsko društvo je dozvolilo da njegovi politi?ari budu mnogo gori od prose?nog ?oveka – konstatovao je Pan?i?. – Problem je taj što politi?ari imaju mnogo više mo?i i uticaja, a zbog toga i sa mnogo ve?im šansama mogu da prouzrokuju ogromne štete. Za ograni?avanje ove pojave trebalo bi aktivirati razli?ite društvene mehanizme, bila bi neophodna jaka opozicija i nezavisni mediji – kazao je Pan?i?, ali dodao da u to, dakako, nije siguran da su ti mehanizmi trenutno u Srbiji sposobni za život.

Povodom odluke ustavnog suda Srbije kojom su osporene mnoge zakonske odredbe o nadležnostima Vojvodine, a koja je stigla kada je Tomislav Nikoli? novi šef draže, i kada ?e na repub?kom nivou sastav vlade biti potpuno druga?iji nego što je to na pokrajinskom, Pan?i? je naveo da „nije pristalica teorija zavere, ali da mu je, istovremeno, u ovom slu?aju teško da poveruje da se radi o slu?ajnosti“. – U slu?aju odluke Ustavnog suda mnogo pre možemo govoriti o politici, nego o pravu. I pored toga, nije Ustavni sud najupitniji, nego sam ustav, koji je izrazito nacionalisti?ki i centralisti?ki – kazao je Pan?i?.

(Magyar Szo)

Podelite ovu stranicu!