Pančevački paori: Proglasiti elementarnu nepogodu zbog suše

04 Sep 2017

Prema prvim procenama rod ratarskih useva smanjen i do 70 odsto

Udruženja “Gra?anska neposlušnost Dolovo”, “Pan?eva?ki ratari” i asocijacija “Agrarni forum Pan?evo” poslali su polovinom prošlog meseca zahtev sa molbom za dijalog na više zvani?nih adresa koji se ti?e mogu?nosti obezbe?ivanja pomo?i za poljoprivrednike zbog štete prouzrokovane sušom.

Pismo u kojem traže hitan sastanak i proglašenje elementarne nepogode ova udruženja poslala su na adresu Vlade Republike, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva finansija, Gradske uprave Grada Pan?eva i medijima.

“Pretpostavljamo da imate dosta posla, ali poljoprivrednici ne mogu dalje ?ekati sa vašim odugovla?enjem, jer je finansijski krah ratara ve? sada jasno iskazan negativnim finansijskim bilanskom svih osnovnih ratarskih kultura (pšenica, suncokret, kukuruz)”, kaže se u zahtevu.

U Dolovu je, kako se navodi, ovih dana po?ela berba kukuruza iz grupe zrenja 400, 500 i 600. Prinosi se kre?u od 1.250 – 1.300 kg po lancu odnosno 2 tone po hektaru, što je za 4 -5 puta manje u odnosu na prošlogodišnji rod kukuruza.

Prve otkupne cene kukuruza ovogodišnjeg roda su 13.5 dinara za kilogram što jasno ukazuje na finansijski kolaps poljoprivrednika, posebno ratara koji nemaju drugu proizvodnju. Ima parcela na kojima ne?e biti nikakvog roda kukuruza koje se zato tarupiraju ili preoravaju.

Prema prvim rezultatima berbe kukuruza suša, kako smatraju pan?eva?ki ratari, ima elemente elementarne nepogode i uzela je danak u visini od 70% prinosa.

Što se ratara ti?e, svi su veoma ugroženi i samo mali broj ?e se spasiti, pod uslovom da kona?no država pomogne u vidu smanjenja nameta, kao što su razni porezi i doprinosi a naro?ito namet na dizel gorivo u visini od 80 dinara po svakom litru, zaklju?uje se u zahtevu pan?eva?kih ratara.

(Agrosmart)

Podelite ovu stranicu!