Pančevac pres pozvao Tadića da proveri Pančevo

22 Sep 2008

Redakcija

Redakcija lista Pan?evac pres pozvala je danas predsednika Srbije Borisa Tadi?a da proveri da li su budžetske pare u Pan?evu tokom poslednje ?etiri godine koriš?ene “samo za javne svrhe, po planovima i budžetima kako je utvr?ivala skupština”. Podse?aju?i predsednika Srbije na obe?anje da ne?e štititi ?lanove svoje Demokratske stranke (DS) osumnji?ene za korupciju, novinari Pan?evca pres zatražili su od TAdi?a da proveri da su u Pan?evu iz budžetskih para garantovani krediti lokalnim tajkunima koji su pare “prepakivali i pravili akvizicije u lokalnu privredu”.
Na konferenciji za novinare u prostorijama Nezavisnog udruženja novinara Srbije (NUNS), predstavnici Pan?evca pres podsetili su da su tej list osnovali pre sedam meseci novinari dotadašnjeg opštinskog lista Pan?evac koji je u procesu privatizacije prodat Cvijeti Markovi?, ali da ?e se verovatano tek saznati ko su pravi vlasnici. Vladimir ?okovi? je naveo da su pritisci po?eli pre prodaje lista i da je tadašnji predsednik opštine podneo tri krivi?ne prijave protiv novinara, ali i da se pritisci sada na Pan?evac pres nastavljaju. Kako je naveo, Trgovinsku sud u Pan?evu izrekao je privremenu meru listu po nelojalnoj konkurenciji bez prava na žalbu i najavio da ?e podneti krivi?nu prijavu ukoliko predsednica Trgovinskog suda ne odgovori na njihov dopis u kom je upozoravaju da je re? o omašci. Prema njegovim re?ima, sudija Trgovinskog suda je ugrozila zakonitost postupka, kazao je ?okovi? i naveo da privremena mera predvi?a da u roku od 24 ?asa iz imena lista bude skinut naziv Pan?evac.
Vršilac dužnosti glavnog i odgovornog urednika Marija Andri? rekla da je redakcija lista “grešna samo zato što je htela da se izbori da radi svoj posao” i jer “nije htela da radi za gazdu koji je u Pan?evu upropastio pet najboljih preduze?a”. Komentarišu?i brojne tužbe koje su protiv novinara lista uputili bivši gradona?elnik Pan?eva Sr?an Mikovi? i ?lanovi njegove porodice da je Mikovi?u pored svih nerešenih problema u Pan?evu bio da se tužaka sa novinarima.
Navode?i da ?e NUNS nastaviti da pruža podršku listu Pan?evac pres, predsednica tog udruženja ocenila je da je veliki problem u novinarskoj profesiji nedostatak solidarnosti. “Elementarna je ?injenica da u društvu postoji demokratije ako postoje autonomija univerziteta, slobodni mediji i nezavisno pravosu?e”, kazala je ona Naglašavaju?i da ne može da tvrdi da je pravosu?e u Srbiji korumpirano, ona je ocenila “da su tu ljudi sa mentalnim sklopom koji ne žele da se zameraju onim koji su uslovno govore?i mo?ni” i da pravosu?e u Srbiji mora da “doživi velika provetravanja”.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!