Pal: Kasa je bio korektniji

24 Sep 2008

Predsednik Demokratske zajednice vojvo?anskih Ma?ara Šandor Pal izjavio je u intervjuu za portal Vajdaság Ma“ d…

Predsednik Demokratske zajednice vojvo?anskih Ma?ara Šandor Pal izjavio je u intervjuu za portal Vajdaság Ma“ da dosadašnja iskustva njegove stranke sa Ma?arskom koalicijom „nisu baš najbolja“, argumentuju?i to tvrdnjom da su u izbornoj kampanji tokom proteklih izbora primetili „najprimitivnije istiskivanje“, a da je nakon izbora od strane Saveza vojvo?anskih Ma?ara bilo više takvih politi?kih poteza „koje ne može da objasni“.
„Ne samo da sam razo?aran, nego mi u DZVM smatramo da više nikada ne?e biti koalicione prinude. Mi se ne žalimo i ne kukamo, ali su nam iskustva sa SVM veoma loša. Svesno smo ušli u ovaj projekat, veruju?i da je tu novi ?ovek i da ?e tako do izražaja do?i nova politika na ?elu SVM-a. Posle se ispostavilo da je stari ?ovek bio izra?unljiviji i korektniji, nego što je to sadašnji predsednik. Ja sam Ištvanu Pastoru rekao u jednom razgovoru u ?etiri oka da se nije držao nijednog od svojih obe?anja. Jožef Kasa bio je tvrd partner u pregovorima, ali ako smo se teškom mukom u ne?emu složili, toga se ipak držao. Ovo je veliko razo?arenje. Nisu sposobni za obnovu, socijalizovali su se u Kasinoj eri“ – rekao je pored ostalog Pal.
Povodom izre?enih kritika na ra?un pre svega SVM-a, a delom i na ra?un Demokratske stranke vojvo?anskih Ma?ara, predsednik DZVM-a rekao je da to nisu optužbe, samo „re?anje ?injenica“ i da je sve to kazao i ?elniku SVM-a Ištvanu Pastoru, u prisustvu lidera DSVM-a Andraša Agoštona.
„Mi smo sa?ekali da se konstituišu lokalne samouprave i nismo hteli da kvarimo imidž koalicije, ali stigli smo dotle da treba re?i šta se dogodilo i iz toga treba izvesti pouke. Druge dve stranke nisu za to spremne. Žao nam je – izjavio je Šandor Pal.

(www.vajdasgma.info)

Podelite ovu stranicu!