Pajtić:Statut Vojvodine nosi poboljšanje pozicija

29 Sep 2008

Predsednik

Predsednik Izvršnog ve?a Vojvodine Bojan Pajti? izjavio je danas da Nacrt novog statuta Vojvodine sa sobom nosi poboljšanje pozicija u privredi, jer uvodi instituciju razvojne banke Vojvodine. Pajti? je novinarima uo?i sednice Upravnog odbora Privredne komore Vojvodine rekao da pored toga, Statut predvi?a sopstvenu imovinu Vojvodine i implementira sredstva koja su predvi?ena Ustavom Srbije u sistem i obezbe?uje da ona budu usmerena u razvoj infrastrukture, nova rada mesta i razvoj privrede. “Mi javnu raspravu vodimo i sa privrednicima, predstavnicima lokalnih samouprava i sa svim ljudima koji žele da daju svoj stru?ni i konstruktivni doprinos. Sasvim je sigurno da ?emo prihvatiti nekoliko desetina predloga za poboljšanje ovog teksta”, rekao je on. Prema njegovim re?ima, predstavnici pokrajinske vlasti su “vrlo fleksibilni i zainteresovani da tekst novog Statuta bude moderan, evropski i omogu?i dalji razvoj pokrajine”.
Pajti? je danas najavio da ?e u svim lokalnim samoupravama u Vojvodini biti organizovana obuka kadrova koji ?e u?estvovati u pisanju projekata za konkurse pretpristupnih fondova Evropske unije. “Mi smo otvorili Kancelariju za evropske poslove da bude nosilac tog posla, a svakako da ?e i Pokrajinski sekretarijat za me?unarodnu i regionalnu saradnju biti jedan od nosilaca obu?avanja ljudi, jer ?e nam sve više sredstava biti na raspolaganju, posebno sa sticanjem statusa kandidata za ?lanstvo u EU”, kazao je Pajti?. On je podsetio da neke zamlje ?lanice EU, u vreme dok su bile kandidati, nisu iskoristile ni polovinu raspoloživih sredstava fondova i naveo da je opredeljenje Izvršnog ve?a Vojvodine da iskoristi maksimum. “Novi Statut omogu?ava ravnomerniji i snažniji razvoj regija u Vojvodini, ali i neke mehanizme koji ?e zna?iti da možemo brže i efikasnije da konkurišemo u fondovima EU i to je suština odredaba koje se odnose na me?unarodnu i regionalnu saradnju”, rekao je Pajti?.

(Beta) 

Podelite ovu stranicu!