Pajtić zadovoljan dodatnim transferima za Vojvodinu

29 Apr 2009

Predsednik Izvršnog ve?a Vojvodine Bojan Pajti? izrazio je danas zadovoljstvo zato što je Vlada Srbije obezbedila…

bojan-pajtic.jpgPredsednik Izvršnog ve?a Vojvodine Bojan Pajti? izrazio je danas zadovoljstvo zato što je Vlada Srbije obezbedila da Vojvodini pripadne sedam odsto republi?kog budžeta.
Pajti? je novinarima rekao da je Vlada na taj nacicn potvrdila dogovor koji je on sino? postigao sa premijerom Srbije Mirkom Cvetkovi?em.
Vlada Srbije održala je danas telefonsku sednicu na kojoj je donet zaklju?ak o na?inu na koji ?e se obezbediti dodatna isplata novca za budžet Vojvodine.
Time ?e, kako navode u Vladi, u potpunosti biti ispunjena ustavna obaveza da pokrajinskom budžetu bude upla?eno sedam odsto ukupnih prihoda republi?kog budžeta.
Uplata dodatnih sredstava iz republi?kog u pokrajinski budžet je uslov Saveza vojvo?anskih Ma?ara (SVM), ?lanice vladaju?e koalcije, da glasa za predloženi rebalans republi?kog budžeta za 2009. godinu.
Lider SVM-a Ištvan Pastor rekao je danas da odluka vlade garantuje da ?e Vojvodina dobiti dodatnih 6,7 milijardi dinara, tako da bi pokrajinskom budžetu ove godine iz državne kase bilo ispla?eno sedam odsto bužetskih prihoda, odnosno 52,7 milijardi.
Od te sume, kako je naveo, 21 milijarda dinara su sredstva kojima ?e pokrajinska vlada mo?i da raspolaže, a ostatak su transferna sredstva koje ?e samo “protr?ati” preko vojvo?anskog budžeta.
Objasnio je da su sredstva koja su predvi?ena za Vojvodinu po rebalansu budžeta namenjena finansiranju pokrajine po starim nadležnostima i izrazio uverenje da ?e nakon usvajanja zakona o nadležnosti Vojvodine biti obezbe?ena sredstva za finansiranje novih nadležnosti pokrajine.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!