Pajtić: Vojvodina je naslonjena na Austriju

02 Oct 2014

Pajtić i Ajgner su razgovarali i o medijskim i intelektualnim slobodama

Predsednik Pokrajinske vlade Bojan Pajti? izjavio je danas da je Vojvodina “naslonjena na Austriju”, i ekonomski, i kulturološki, i civilizacijski.

“Austrija je zemlja na koju smo naslonjeni ekonomski, o ?emu govore podaci o skoro izbalansiranoj robnoj razmeni, ali i kulturološki i civilizacijski”, rekao je Pajti? u razgovoru sa ambasadorom Austrije u Srbiji Johanesom Ajgnerom (Johannes Eigner).

Pajti? je naveo da je Austrija jedan od najve?ih investitora na teritoriji Vojvodine i država koja je pružila zna?ajnu podršku privrednom razvoju pokrajine, jer je preko svoje državne razvojne agencije finansirala više projekata iz Programa privrednog razvoja Vojvodine, preneo je Biro za odnose s javnoš?u Pokrajinske vlade.

Precizirao je da je, izme?u ostalog, re? o institucijama poput Fonda za promociju investicija u Vojvodini (VIP fond) i Edukativnog centra, i dodao da u Vojvodini aktivno radi dvadesetak kompanija iz Austrije.

Pajti? je posebno istakao izuzetno razvijenu saradnju Vojvodine i austrijske pokrajine Štajerske, koja se na osnovu sporazuma iz 2003. godine, izme?u ostalog, odvija u oblasti privrede i uvo?enju novih tehnologija u agroidnustriji, kroz saradnju univerziteta i drugim oblastima.

Ambasador Austrije i predsednik Pokrajinske vlade složili su se da su iskustva iz dosadašnje višeslojne saradnje veoma pozitivna i da ne postoje razlozi da se ona ne nastavi istim intenzitetom, a Dunavska strategija otvara mogu?nost za realizaciju novih projekata.

Pajti? i Ajgner su razgovarali i o potrebi donošenja zakona o nadležnostima i zakona o finansiranju Vojvodine, kao i o medijskim i intelektualnim slobodama, piše u saopštenju.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!