Pajtić: Vlast doprinela atmosferi nasilja i agresije

24 Oct 2014

Posle incidenta na utakmici Srbija-Albanija krenulo se sa podizanjem antialbanske atmosfere

Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti? ocenio je da poslednji incidenti i napadi na pekare u Vojvodini pokazuju da u Srbiji trenutno postoji “atmosfera nasilja i prisile i to  ne samo nad politi?kim protivnicima i medijima, ili tokom lokalnih izbora…”.

Pajti? je u emisiji “Politbiro” Radio-televizije Vojvodine kazao da se posle incidenta na utakmici Srbija-Albanija krenulo sa podizanjem antialbanske atmosfere, koja se završila eksplozijom frustracija i nezadovoljstva.

“Naravno da je vlast za to najodgovornija. Ne kažem da je vlast organizovala napade na pekare, ali jeste znatno doprinela atmosferi nasilja i agresije. Uz to, time što se insistira na incidentu, oko kojeg se država i nije najbolje snašla, zapravo se zabašuruje i ?injenica da se smanjuju plate i penzije, da je paralisan pravosudni sistem, da štrajkuje prosveta…”, ocenio je on.

Pajti?, koji je i lider Demokratske stranke, kritikovao je predloženi rebalans republi?kog budžeta, navode?i da je on odraz nesposobnosti aktuelne vlasti, te da prvi put posle 14 godina u Srbiji dolazi do smanjenja plata i penzije. Te mere smatra potpuno neprihvatljivim, jer je, kako tvrdi, mogu?e da se problemi reše druga?ije.

“Komi?no je kad se neko posle skoro tri godine na vlasti poziva na prethodne vlade. Pa, i prethodna vlada je bila Vu?i?eva vlada. Tito, Miloševi?, Koštunica i Tadi? su se zajedno zadužili 14 milijardi, a Vu?i? za samo dve godine sedam milijardi, i to je politika koju ova Vlada vodi “, istako je Pajti?.

On je ocenio da je politika smanjenja plata i penzija loša iz više razloga, jer je, kako je naveo, “pogrešno osiromašeno društvo izvla?iti iz krize tako što ?emo gra?ane dodatno osiromašiti”.

Prema njegovim re?ima, rešenje je u promeni poreske politike tako da najbogatiji snose najve?i teret oporezivanja.

“Progresivno oporezivanje zna?i da oni koji imaju najviše prvi treba da plate više poreza nego do sada. U velikom broju kompanija danas ispla?uju se dividende umesto plata i tako se izbegava pla?anje poreza, a tre?a mera bila bi napla?ivanje poreza od dužniika takozvanih tajkuna. “Zašto se svima ostalima pleni imovina, a ne i onima koji imaju milijarde?”, istakao je Pajti?.

BanovinaRekonstrukciju Pokrajinske vlade Pajti? je najavio za po?etak novembra. On je kazao da DS nema nesporazuma sa koalicionim partnerima u APV, navode?i da se to vidi i po tome što pokrajinska vlada dobro funkcioniše.

“Mislim da smo fantasti?an uzor i Republi?koj vladi u svim segmentima. Ima?emo rebalans budžeta kojim ?emo odustati od planiranih zaduženja, za razliku od Republi?ke vlade koja se stalno sve više i više zadužuje. Mi smo izuzetno štedljivi i kroz unutrašnje uštede uspeli smo da obezbedino sredstva za završetak kapitalnog projekat u oblasti zdravstva, a re? je o Kamenici 2”, naveo je on.

Pokrajinski premijer tvrdi da je vojvo?anska vlast uvek bila za razgovore sa republi?kom o pitanjima vezanim za interes gra?ana, kao što su finansiranje APV i ustavnih sedam odsto.

“Mi smo uvek bili za razgovore o tim pitanjima. Pa nismo mi ti koji su organizovali demonstracije ispred Republi?ke vlade, nego je bilo obrnuto. Nismo mi ti koji rušimo Republi?ku vladu otimanjem poslanika nego to oni ?ine… Ali, bez obzira na sve to, nemamo pravo na li?ne animozitete kad su u pitanju naše zakonske obaveze i interes gra?ana”, kazao je.

(RTV)

Podelite ovu stranicu!