Pajtić: USS će neke stvari morati da pojasni

11 Jul 2012

“Nije slučajno što je odluka doneta na dan koji je doneta i u obliku u kom je doneta."

Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti? izjavio je danas da nije iznena?en što je Ustavni sud doneo odluku da ospori neke navode Zakona o prenosu nadležnosti Vojvodine samo dan uo?i formiranja nove Vlade Vojvodine.

Pajti? je novinarima uo?i zasedanja Skupštine Vojvodine na kojoj se bira nova vlada rekao da u toj odluci suda postoji niz nelogi?nosti koje ?e Ustavni sud na insistiranje Vojvodine morati dodatno da pojasni.

“Nije slu?ajno što je odluka doneta na dan koji je doneta i u obliku u kom je doneta. Odluka sadrži ?itav niz nelogi?nosti, jer ne vidim zbog ?ega Vojvodina ne može da pomaže trudnicama i porodiljama i šta je tu protivustavno”, rekao je Pajti?.

Dodao je da se nelogi?nosti ogledaju i u ?injenici da je za sud protivustavna odluka Pokrajine da podržava penzionere i socijalno ugrožene kategorije.

“Nailazimo i na groteskne detalje da su Srem, Banat i Ba?ka neusaglašeni sa Ustavom. Plašim se da su ti termini i te geografske celine nastale mnogo pre nego što je donet Ustav Srbije, tako da ?e biti teško uskladiti sve toponime u nekom aktu vekovima nakon što su nastali”, rekao je Pajti?.

Govore?i o predstavništvu Vojvodine u Briselu, koje je tako?e osporio Ustavi sud, Pajti? je rekao da je pokrajinska administracija znala u kojoj zemlji živimo i da je zbog toga ono i registrovano kao odeljenje Fonda za evropske poslove.

“Jedino nama može da se desi da nam se ospori da kao regija imamo predstavništvo u Evropi, jer sve regije zemalja ?lanica EU i zemalja kandidata imaju svoje predstavništvo u Briselu, a imaju ih i Kragujevac i Niš”, rekao je Pajti? i dodao da kancelarija Vojvodine zato i ne može biti sporna.

Pajti? se osvrnuo i na ?injenicu da je Ustavni sud doneo odluku preglasavanjem, rekavši da jedna ovakva odluka ni ne može dase donose jednoglasno i da je o?igledno da u sebi sadrži politi?ki karakter, zbog ?ega ?e Pokrajina tražiti razjašnjenja u svakom spornom delu odluke.

Ocenio je da odluka Ustavnog suda ne može uticati na ono što radi pokrajinska administracija, ali je upozorio da može doneti štetu ugroženom delu stanovništva.

“Mi ?emo zato nastaviti da pomažemo ugroženom stanovništvu, po cenu da to neko i dalje proglašava protivzakonitim ili protivustavnim, a traži?emo i da vidimo kako to treba da se ubudu?e po Ustavnom sudu zovu Banat, Ba?ka i Srem”, rekao je Pajti?.

(Autonomija/Beta)

Podelite ovu stranicu!