Pajtić uručio pomoć izbeglima, prognanima i raseljenima

18 Sep 2008

Predsednik

Predsednik Izvršnog ve?a Vojvodine Bojan Pajti? uru?io je danas, u holu Izvršnog ve?a, ugovore o dodeli pomo?i za 145 porodica izbeglih, prognanih i raseljenih lica, vredne više od 31 miliona dinara. Izvršno ve?e je posredstvom Fonda za pružanje pomo?i izbeglim, prognanim i raseljenim licima dodelilo pomo? u vidu gra?evinskog materijala onim porodicama ?iji su stambeni objekti u fazi zapo?ete izgradnje, kao i za poboljšanje uslova stanovanja.
Predsednik pokrajinske vlade je izjavio da je u poslednje dve godine rešeno 770 pitanja smeštaja izbeglih i raseljenih lica, i da je kupljeno više od sto seoskih ku?a. “U naredne dve godine pokuša?emo da rešimo u potpunosti problem stanovanja izbeglih i raseljenih lica, kako bi svi oni koji su došli da žive na teritoriju Vojvodine mogli da žive pristojno i dostojanstveno”, kazao je Pajti?. Dodao je da ?e svako dete u Vojvodini imati jednake šanse za lepo detinjstvo i krov nad glavom, kao i da ?e svakom detetu biti omogu?eno da živi u normalnim uslovima. “Izvršno ve?e ?e omogu?iti pomo? i onima koji žele da po?nu da se bave poljoprivredom, ali i onima koji žele da se vrate u svoja rodna mesta”, rekao je Pajti?. Pajti? je kazao da je ova pomo? dodeljena porodicama u deset opština u Vojvodini, i da ?e do kraja godine biti dodeljeno još 120 paketa pomo?i u gra?evinskom materijalu.

Izbeglica iz Zenice koja je danas primila pomo?, Slavica Šatara, rekla je da je ova svesrdna pomo? Izvršnog ve?a Vojvodine puno pomogla licima koja su morala da odu iz svojih rodnih mesta i nisu ovde mogla najbolje da se sna?u. “Po?ela sam da gradim ku?u, ali nisam imala dovoljno finansijskih mogu?nosti, tako da mi je ova pomo? dobro došla, jer moja porodica ne bi imala gde da živi”, kazala je Slavica Šatara.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!