Pajtić: U Nacrt statuta uneta moderna pravna terminologija

27 Sep 2008

Predsednik

Predsednik Izvršnog ve?a Vojvodine Bojan Pajti? izjavio je danas da sporne terminološke odrednice u Nacrtu pokrajinskog Statuta predstavljaju modernu pravnu terminologiju. Pajti? je na javnoj raspravi o Statutu Vojvodine organizovanoj u Skupštini grada Novog Sada istakao da je potpuno legitimno i moderno rešenje da se nešto naziva pokrajinskom vladom i dodao da je takvo rešenje u skladu sa evropskom praksom. “Zaista je ponižavaju?e ne samo za pokrajinske institucije, nego i za Republiku Srbiju, kada ode neka institucija koja se zove Izvršno ve?e u bilo koju evropsku instituciju i niko ne zna šta ona predstavlja i šta to zna?i”, rekao je on.
Prema njegovim re?ima, osnovni pravci kojima su se tvorci rukovodili prilikom izrade nacrta statuta bili su da se obezbedi dalji razvoj privrede, poljoprivrede, ifrastrukture kao i da se stvore institucije koje ?e omogu?iti da se privuku fondovi EU i to kroz javnu svojinu pokrajine kao novu kategoriju. Dodao je da je ideja bila da se obezbedi ravnopravnost svih nacionalnih zajednica koje žive u Vojvodini kroz osnivanje Saveta nacionalnih zajednica koji ?e funkcionisati pri Skupštini Vojvodine i ?ije mišljenje ?e biti potrebno prilikom donošenja svake odluke koja se odnosi na informisanje, kulturu i obrazovanje zajednica koje žive u pokrajini. Pajti? je naglasio i da je tre?a osnovna ideja vodilja prilikom koncipiranja Nacrta statuta harmonizacija onoga što se ?ini na pokrajinskom, lokalnom i republi?kom nivou.
Komentarišu?i predlog o izradi “lex specialisa” zbog najvišeg pravnog akta Vojvodine, Pajti? je kazao da ?e Republika svakako morati da predloži zakon o nadležnostima pokrajine kojim bi se razradila odredbe statuta odnosno da bi se uskladio Ustav sa postoje?im zakonodavstvom. “Takav zakon ?e predložiti republi?ka Vlada i ve? smo se dogovorili da koordinisano napravimo takav akt”, kazao je predsednik Izvršnog ve?a dodaju?i da i statut i zakon u suštini razra?uju one odredbe Ustava koje definišu da Vojvodina dobija nove nadležnosti, da dobija svoju imovinu i da dobija nove institucije.
Šef poslani?ke grupe “Za evropsku Vojvodinu” Dragoslav Petrovi? koji je i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj, kazao je da je do sada stiglo oko 90 amandmana na Nacrt statuta od tridedesetak pojedinaca, institucija i organizacija. “U 90 odsto slu?ajeva radi se o afirmativnim ocenama predloženog teksta uz dobronamerne sugestije a, s obzirom na to da tek predstoje javne rasprave u Subotici, Pan?evu, Sremskoj Mitrovici i Zrenjaninu, tek narednih dana o?ekujem da ?e odgovaraju?i broj konstruktivnih primedbi i sugestija do?i do Radne grupe koja se stara da na odgovaraju?i na?in obradi sve predloge, izjavio je Petrovi?. Dodao je da primedbe opozicije o navodnom separatizmu i neustavnosti nacrta Statuta poti?u ili iz potpunog nepoznavanja materije, ili iz nekih unutrašnjopartijskih razloga poraženih na nedavnim izborima. “Uostalom, opredeljenje gra?ana Vojvodine na izborima pokazalo je da je preko 95 odsto jasno bilo za Evropu, za Srbiju, za jedan ofanzivan i ukupan razvoj i mislim da ?e podrška gra?ana i skupštinske ve?ine, ne samo u pokrajini, nego i u republici, pokazati da smo na pravom putu”, izjavio je Petrovi?.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!