Pajtić: Tri razloga zbog kojih Vučić ne odgovara na pozive Pokrajinske vlade

01 Jul 2015

Pokrajinska vlada u nekoliko navrata javno, pismeno, službeno i zvanično tražila zajedničku sednicu

Vu?i? je ju?e na jednoj televiziji izgovorio notornu neistinu da ne razgovara sa mnom i sa predstavnicima Pokrajinske vlade zato što nismo zainteresovani za rešavanje problema gra?ana. Od 5. novembra prošle godine, u nekoliko navrata smo javno, pismeno, službeno i zvani?no tražili zajedni?ku sednicu republi?ke i pokrajinske Vlade da bi problemi rešili, ali je najmanje tri razloga zbog kojih gospodin Vu?i? ni na koji na?in nije odgovarao ne te zahteve, izjavio je danas predsednik Pokrajinske vlade Bojan Pajti?.

Prema njegovim re?ima, prvi razlog zbog kojih predsednik Vlade Srbije nije odgovorio je zato što se Pokrajinska vlada protivi njegovoj politici oduzimanja poljoprivrednog zemljišta, koje obra?uju poljoprivrednici, i davanje tog zemljišta njegovim poslovnim partnerima iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i drugih stranih država. “A znamo da nijedna odgovorna država ne daje svoje poljoprivredno zemljište strancima”, dodao je Pajti?.

Drugi razlog, dodao je, je zbog toga što se Pokrajinska vlada izri?ito protivi gašenju Elektrovojvodine i ne prihvata uvredljiva obrazloženja da ?e umesto Elektrovojvodine, jedne od najve?ih kompanija koja decenijama raste zahvaljuju?i ulaganju gra?ana Vojvodine, pokrajina dobiti dispe?erski centar gde ?e raditi nekoliko sekretarica i okretati brojeve telefona.

“I tre?i razlog je zbog toga što  gospodin Vu?i? ve? tradicionalno iskazuje aroganciju i bahatost prema politi?kim neistomišljenicima, potpuno odsustvo odgovornosti i svesti o tome da nije pitanje njegove dobre volje da li ?e sara?ivati sa drugim institucijama u ovoj državi nego je njegova ustavna i zakonska obaveza da sara?uje i sa Pokrajinskom vladom i sa lokalnim samoupravama, nezavisno od toga da li se u tim institucijama nalaze njegovi neistomišljenici ili ne”, poru?io je predsednik Pokrajinske vlade.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!