Pajtić: Vučić poverovao sopstvenim falsifikovanim istraživanjima

08 Apr 2015

Vučićeva izjava nadmena i neodmerena

Predsednik Pokrajinske vlade i Demokratske stranke (DS) Bojan Pajti? izjavio je da je Pokrajinskoj vladi “Fajnenšel tajms” dodelio nagradu kao najuspešnijoj regiji u oblasti privla?enja stranih investicija, a Vu?i?ev režim je, pored nekoliko fabrika zapo?etih pre 2012. godine otvorio jedan semafor, peša?ki prelaz i nadstrešnicu za bicikle.

Pajti? je u svom odgovoru predsedniku Vlade Srbije Srbije Aleksandru Vu?i?u, koji ga je nazvao svojim omiljenim opozicionarem, poru?io da je ta?no da ne mogu biti stavljeni u isti koš.

Predsednik Pokrajinske vlade je istakao da se razlika izme?u dve administracije ogleda i u tome što u njoj sede “pravi doktori nauka i ljudi koji su zaista u?enjem došli do svojih diploma”.

“Bez obzira na razlike, imamo obavezu da sara?ujemo u interesu gra?ana. Pokrajinska administracija je i zakonski i finansijski gotovo potpuno razvlaš?ena, ali, unutar tog malog kruga nadležnosti, oduvek smo postizali maksimalne rezultate”, naveo je Pajti?.

On je ocenio da je Vu?i?eva izjava toliko nadmena i neodmerena, da li?i na predsednika Vlade Srbije.

“?er?il je izjavio da veruje samo u onu statistiku koju je li?no krivotvorio. U ovoj re?enici se krije jedina sli?nost izme?u njega i Vu?i?a”, istakao je Pajti?.

On je poru?io da je Vu?i? poverovao sopstvenim falsifikovanim istraživanjima i naru?enim tabloidnim tekstovima, pa živi u ube?enju kako je ve?ina Srba oduševljena ?injenicom da je za tri godine životni standard za tre?inu slabiji, nivo zaduživanja Srbije u martu iznosi 404 evra u sekundi, a nacionalni resursi se prodaju tajnim ugovorima, ispod žita.

“DS jeste ubedljivo najuticajnija i najsnažnija opoziciona stranka u Srbiji, i to je aksiom. To je jasno svakom ko u ovoj zemlji provede makar nekoliko sati. Vu?i?eva kontraproduktivna politika smanjivanja plata i protivustavna politika smanjivanja penzija matemati?ki ide na ruku nama, kao jedinoj alternativi režima. Ali, suštinski, politika koja za posledicu ima samo obe?anja i propale projekte, ne može i?i na ruku nikom ko u ovoj zemlji živi”, rekao je Pajti?.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!