Pajtić sa Devenportom o ljudskim pravima

11 Dec 2014

U prethodne dve godine privedena su 74 člana Demokratske stranke

Predsednik Demokratske stranke (DS) Bojan Pajti? susreo se danas sa šefom Delegacije EU u Srbiji Majklom Devenportom i razgovarao sa njim o sadržini pisma koje je tokom vikenda u ime te stranke uputio ambasadorima, me?unarodnim misijama i delegacijama, sestrinskim strankama iz Socijalisti?ke internacionale, kao i poslanicima u Evropskom parlamentu.

U saopštenju koje je novinarima prosle?eno nakon sastanka navodi se da je Pajti? ovom prilikom ponovio da DS ovim pismom ne želi da pridobije ili zatraži podršku za ostvarenje svojih politi?kih ciljeva, ve? za o?uvanje nezavisnosti institucija, vladavine prava, pravne države, a, samim tim, i demokrati?nosti i ljudskih prava u Srbiji.

Pajti? je, dodaje se, upoznao Devenporta sa ?injenicom da su u prethodne dve godine privedena 74 ?lana Demokratske stranke, da su u više desetina slu?ajeva optužnice protiv njih odba?ene, a da su gotovo svi oni na naslovnim stranama pojedinih medija proglašavani krivima i njihova hapšenja su najavljivana mesecima unapred.

“Demokratska stranka se od svog osnivanja borila protiv svake vrste samovolje pojedinaca na vlasti, protiv vlasti bez kontrole, protiv pritisaka na institucije, a sadašnja vlast pokazuje da joj je namera ne samo da uguši opoziciju, nego i da u?utka svaku vrstu kriti?kog mišljenja”, piše u saopštenju DS.

Šef Delegacije EU u Srbiji Majkl Devenport, dodaje se, istakao je da je Evropska unija posve?ena vladavini prava u Srbiji, izgradnji nezavisnih institucija koje ce biti slobodne od pritisaka, jer je to jedan od osnovnih postulata Evropske unije.

Kako se navodi, Devenport je istakao da je poštovanje ljudskih prava kamen temeljac ovih uslova, a poštovanje pretpostavke nevinosti i mogu?nost za fer i pravi?no su?enje svakako su u samoj osnovi izgradnje nezavisnog pravosu?a, kao preduslova za ostvarivanje vladavine prava i pravne države.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!