Pajtić: Prednacrt statuta Vojvodine do sredine oktobra

06 Sep 2008

Prednacrt statuta Vojvodine usaglašava se unutar vladaju?e ve?ine u skupštini pokrajine i bi?e usvojen u zakonsko…

bojan-pajtic.jpgPrednacrt statuta Vojvodine usaglašava se unutar vladaju?e ve?ine u skupštini pokrajine i bi?e usvojen u zakonskom roku do sredine oktobra, izjavio je predsednik Izvršnog ve?a Vojvodine Bojan Pajti?. U intervjuu za novosadski “Gra?anski list”, on je rekao da ?e pre toga o Prednacrtu statuta biti otvorena javna rasprava kako bi gra?ani Vojvodine, nevladine organizacije i politi?ke stranke imali priliku da predlože eventualne izmene. Pajti? je dodao da stranke s kojima Demokratska stranka ostvaruje saradnju na pokrajinskom nivou ve? rade na usaglašavanju statuta, zbog ?ega je siguran da ?e biti ispunjeni rokovi koje name?e ustavni zakon. “Ube?en sam da ?e nov statut biti usvojen do sredine oktobra ove godine. Ustavni zakon vrlo jasno precizira da se u roku od 90 dana od dana konstituisanja Skupštine Vojvodine mora doneti nov statut, pa je, dakle, naš rok sredina oktobra”, rekao je Pajti?, koji je i potpredsednik DS-a. On nije precizirao koje se novine o?ekuju u predloženom tekstu, osim terminoloških, ali je rekao da ?e najviši pravni akt Vojvodine iskoristiti sve pozitivne tekovine novog Ustava Srbije, kao što su sopstvena imovina i pravo na svoje simbole. “Neke opozicione stranke su se koncentrisale na terminologiju zbog toga što uopšte nemaju ideju kako da unaprede položaj Vojvodine i Vojvo?ana. Suština novog statuta bi?e da se obezbedi bolji život gra?ana Vojvodine, ve?i standard, otvaranje novih radnih mesta, snaženje poljoprivrede i privrede, a terminologija je potpuno sekundarna”, kazao je Pajti?.
Tako?e je rekao da nije upoznat sa podatkom da i opozicione politi?ke partije pripremaju svoj predlog teksta statuta Vojvodine i ocenio da ne veruje da bi njihova rešenja mogla doneti bilo šta dobro za gra?ane vojvodine. “Me?utim, ukoliko se u toku javne rasprave pokaže da neka od stranaka koje su kritikovale nešto što nisu nikad videle ipak predlaže nešto konstruktivno, nema razloga da to ne bude prihva?eno, isto kao što nema razloga da ne bude prihva?ena bilo koja dobra ideja svakog gra?anina Vojvodine”, ocenio je Pajti?.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!