Pajtić: Otvoriti i poglavlja o medijskim slobodama u Srbiji

25 Sep 2015

“Ne smemo robovati ideologijama prošlosti, koje su svako zalaganje za decentralizaciju proglašavali opasnošću”

Predsednik Pokrajinske vlade Bojan Pajti? izrazio je danas nadu da ?e Srbija do kraja godine otvoriti pregovore sa EU, ali je dodao da se isto tako nada da ne?e biti otvoreno samo poglavlje 35, ve? i poglavlja koja se ti?u ljudskih prava i sloboda.

“Danas bi u Srbiji malo ko rekao da ne postoji cenzura u medijima i da su mediji slobodni. Zato je važno da se otvore i ta poglavlja u pregovorima sa EU”, kazao je Bojan Pajti? na konferenciji “Regionalni ugao EU integracija – AP vojvodina u procesu pristupanja Srbije EU”.

On je kazao da je pokrajina obu?ila 65 ljudi za u?eš?e u radnim grupama za pregovore sa EU, ali je do sada u?estvovao samo jedan predstavnik, i to u radnoj grupi za zaštitu životne sredine.

“Pokrajina treba i mora da igra znatno važniju ulogu u procesu pregovaranja sa EU”, rekao je Pajti?.

Prema njegovim re?ima, bez definisanja regija kao snažnog ?inioca razvoja države, Srbija ne može o?ekivati da ?e se razvijati kao država.

“Ne smemo robovati ideologijama prošlosti, koje su svako zalaganje za decentralizaciju proglašavali opasnoš?u”, kazao je Pajti?.

Dodao je da se stalno smanjuje obim nadležnosti pokrajine i obim sredstava za Vojvodinu i ocenio da je to veoma loše i za celu Srbiju.

Prema njegovim re?ima, Austrija je sli?ne veli?ine kao Srbija, ali je znatno naprednija jer je visoko decentralizovana država.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!