Pajtić osudio napade na NDNV

18 Feb 2013

"Sve liči na atmosferu u Nemačkoj tridesetih godina i to je potpuno nedopustivo"

Predsednik Vlade Vojvodine Bojan Pajti? osudio je danas napade na Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV) i ocenio da je danas na udaru sve ono što u sebi nosi naziv Vojvodina.

“Razlog za to je atmosfera koja se stvara poslednjih meseci kada, su prekomponovane višenacionalne vlasti u multietni?kim sredinama i dovo?ene na vlast isklju?ivo nacionalisti?ke stranke”, rekao je Pajti? na konferenciji za novinare.

On je oceniio da je NDNV na udaru zbog toga što ima u svom nazivu Vojvodinu, što deluje na teritoriji Vojvodine, i zbog toga što se u njemu nalaze pripadnici razli?itih nacionalnosti.

“Mi sa ga?enjem osu?ujemo svaki napad na nezavisno novinarstvo i svaki napad na ljude zbog toga što se krste na druga?iji na?in, što govore druga?ijim jezikom i pripadaju drugoj nacionalnosti”, kazao je Pajti?.

Prema njegovim re?ima, Vojvodina i njen status garantovani su Ustavom Srbije pa su napadi na nju zapravo i napadi na ustavno ure?enje, “isto kao kad bi neko napadao teritorijalni integritet Srbije”.

“Izražavamo veliko žaljenje zbog toga što niko nije procesuiran zbog širenja me?unacionalne mržnje, a napadi koje smo videli u nekim medijima i od nekih pojedinaca prethodnih meseci su nešto što li?i na atmosferu u Nema?koj tridesetih godina i to je potpuno nedopustivo”, zaklju?io je Pajti?.

(Autonomija) 

Podelite ovu stranicu!