Pajtić: Onemogućiti demagozima da nastave da upravljaju Srbijom

29 Jun 2014

Glavni odbor izabrao je na današnjoj sednici Gordanu Čomić za zamenika predsednika DS-a

Predsednik Demokratske stranke (DS) Bojan Pajti? izjavio je danas da je pre formiranja evropske Srbije potrebno stvoriti “srpsku Srbiju”, koja ?e biti poštena, pravedna i u kojoj ?e se ceniti fakultetske diplome.

“Dugo smo ponavljali kao floskulu da Evropska unija nema alternativu, ali sve ipak ima alternativu. Zadatak Demokratske stranke je da pokaže svima kako je EU bolja od svih drugih alternativa, ali je isto tako potrebno otvoriti javnu raspravu o suštinskim ciljevima Srbije i posti?i širok konsenzus o njima”, rekao je Pajti? na sednici Glavnog odbora (GO) DS-a u Ustanovi kulture “Palilula” u Beogradu.

Pajti? je ponovio da su suštinski ciljevi DS-a da onemogu?i demagozima da nastave da upravljaju Srbijom, kao i da povede ra?una o srednjem sloju gra?ana Srbije koji žive od svog rada i znanja.

“Ako želimo da menjamo društvo, moramo menjati i sebe. Prošlo je vreme kad su oportunisti napuštali Demokratsku stranku. Danas smo iskusniji nego pre dve godine, znamo gde smo grešili i takve greške više ne?emo ponoviti”, rekao je predsednik DS-a.

Prema Pajti?evim re?ima, aktuelna vlast u Srbiji je “arogantna” i “potcenjuje gra?ane i njihovu inteligenciju”.

“Dve tre?ine ?lanova Vlade nikad ranije nije došlo u dodir sa materijom kojom se sad bave. Takva Vlada ne može izazvati poštovanje kod ozbiljnih gra?ana i sprovesti potrebne reforme. SPS nije u koaliciji ve? na usluzi naprednjacima a eksperti koji sede u Vladi ?ak i ako nisu formalno ?lanovi SNS-a, su njihovi kadrovi”, kazao je Pajti?.

On je istakao da DS ne predstavlja opoziciju Srbiji ve? Vladi ?iji ?lanovi pokazuju “bahatost” kada se sva?aju sa predstavnicima OEBS-a i “paranoju” kada govore o zaverama nekih ambasadora u Srbiji.

Predsednik demokrata je ocenio da su tokom prethodne dve godine, gra?ani Srbije videli “tri Vu?i?eve vlade” koje nisu uspele da sprovedu reformske procese.

“Prva Vu?i?eva vlada je budila nadu kod gra?ana, druga je izazivala strah a tre?a tužni podsmeh. Jedini uslovni uspeh Vu?i?evih vlada je Briselski sporazum ali i tu treba re?i da nije put ka EU kad bespogovorno slušate jedne a nare?ujete drugima”, rekao je Pajti? i dodao da Srbiju danas vode diletanti i lažni doktoranti.

Na dnevnom redu prve sednice GO DS-a u novom sazivu, našli su se usvajanje poslovnika o radu, izveštaj predsednika stranke i završetak procesa konstituisanja partijskih organa a pre sednice Glavnog odbora, zasedalo je Predsedništve te stranke.

Glavni odbor izabrao je na današnjoj sednici Gordanu ?omi? za zamenika predsednika DS-a dok ?e funkciju generalnog sekretara obavljati Branimir Kuzmanovi?.

U sastav Politi?kog saveta, koga predvodi Dragoljub Mi?unovi?, ušli su i Vida Ognjenovi?, Mom?ilo Gruba?, Ivana Stefanovi?, Nada Kolundžija, Vesna Marjanovi?, Ljiljana Lu?i?, Ivan Vuja?i?, Dragan Domazet, Vukašin Pavlovi? i Dragoslav Petrovi?.

Predsednik Izvršnog odbora DS-a postao je Goran ?iri? dok je za sekretara stranke, izabran Milan Popovi?.

(Beta)

Podelite ovu stranicu!