Pajtić: Oduzeli nam i finansije i nadležnosti

07 Oct 2015

Budžet Vojvodine smanjen za 4,34 milijarde dinara

Poslanici Skupštine Vojvodine usvojili su danas rebalans budžeta pokrajine, koji ?e nakon ovih izmena biti smanjen za 4,34 milijarde dinara, odnosno za oko sedam odsto u odnosu na projektovani budžet.

Predsednik Pokrajinske vlade Bojan Pajti? izjavio je da je pokrajina bila primorana da donese rebalans budžeta zbog lošeg privrednog i poslovnog ambijenta u celoj Srbiji, ali i ?injenice da republika duguje pokrajini oko 40 milijardi dinara samo ove godine, zbog ?ega su joj, osim nadležnosti, sada oduzete i finansije.

„Ako se uporedi republi?ki budžet, koji iznosi 1,630 milijardi, sa pokrajinskim koji je 59, pokrajini su tako osim nadležnosti, oduzeta i sredstva kojima može da raspolaže“, rekao je Pajti? na sednici Skupštine Vojvodine.

Kako je kazao, loš ambijent se vidi pre svega u nivou naplate poreza na dobit preduze?a, a prema pismu koje je pokrajini uputio ministar finansija Dušan Vujovi?, taj ambijent je još lošiji u drugim delovima Srbije.

„Prihod od poreza na dobit u republi?kom budžetu je još više opao, ali to nas ni malo ne teši kada vidimo da preduze?a beleže pad dobiti od 30 do 70 odsto“, rekao je Pajti?.

On je dodao da je rebalans na dnevnom redu, jer prema ustavu samo ove godine republika duguje pokrajini oko 40 milijardi dinara, što je, prema njegovim re?ima, svelo pokrajinu samo na administraciju.

„Sada nemamo mogu?nost da iole uti?emo na makroekonomske tokove u Vojvodini, jer ?e od 59 milijardi, koliko ?e budžet biti posle rebalansa, svega oko 15 milijardi biti sredstva koja nisu namenska i kojima ?emo mo?i stvarno da raspolažemo“, rekao je Pajti?.

Pokrajinski sekretar za finansije Zoran Radoman rekao je da su kapitalna ulaganja smanjena za 3,3 milijarde dinara, ali je objasnio da to za projekte zna?i da neki od njih ne?e biti realizovani u 2015. godini.

„Tu aktivnost koja bude trpela zbog smanjenja budžeta ?emo premestiti u 2016. godinu. To su svakako projekti koji se odnose na infrastrukturu, puteve, vode i kanalizaciju, projekti u oblasti sporta i izgradnje objekata u sportu, zdravstvu i tako dalje“, rekao je Radoman.

Dodao je da bolnica Kamenica 2 ne?e trpeti, jer se njeno finansiranje vrši na osnovu zaduživanja u visini od 2,8 milijarde dinara.

Radoman je rekao da pokrajina i dalje traži sastanke sa republikom vezano za izradu Zakona o fonasiranju pokrajine, ali da se ova tema pretvorila u „tragikomediju“, jer i dalje nema nikakvog odgovora.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!