Pajtić očekuje podršku 68 do 70 poslanika

31 Oct 2014

Postoji mogućnosti da poslanici SDS glasaju suprotno onome što je naložio Boris Tadić

Premijer Vojvodine Bojan Pajti? saopštio je da je sa Savezom vojvo?anskih Ma?ara postigao dogovor o rekonstrukciji pokrajinske vlasti, navodi portal televizije N1.

Pajti? o?ekuje da dobije podršku, ne samo Lige socijaldemokrata Vojvodine i Saveza vojvo?anskih Ma?ara, ve? i poslanika iz kluba Socijaldemokratske stranke.

“O?ekujem da Vlada Vojvodine dobije podršku najmanje 68 do 70 poslanika, od 120 poslanika u vojvo?anskom parlamentu. U tom smislu, to je veoma solidna podrška, i to je podrška na kojoj može da se zasniva efikasan rad koji ?e pritom biti nesmetan i koji ?e sa sobom nositi boljitak za gra?ane Vojvodine”, kaže Pajti?.

Šef poslani?ke grupe Tadi?eve partije Miloš Gagi? priznaje da postoji mogu?nosti da poslanici iz njegovog kluba glasaju suprotno onome što je naložio Boris Tadi?.

“Kada dobijem materijal za sednicu na kojoj ?e se odlu?ivati o rekonstrukciji vojvo?anske vlade, sazva?u poslani?ki klub i tu ?emo se izjasniti da li ?emo glasati jedinstveno. Postoji mogu?nost da neko od poslanika glasa i za rekonstrukciju pokrajinske vlasti”, najavljuje Gagi?.

(Autonomija/N1)

Podelite ovu stranicu!