Pajtić: Nisu uradili ništa

14 Aug 2015

DS na sve otvoreno ukazuje i zato je na meti tabloida, grupa koje putuju Srbijom u crnim džipovima kao devedesetih

U društvu u kojem se politi?ki protivnici prebijaju, pošteni ljudi nazivaju lopovima, a za politi?kim protivnicima raspisuju poternice na naslovnim stranama režimskih medija, ne može biti ni demokratije, izjavio je vojvo?anski premijer i lider Demokratske stranke Bojan Pajti? u intervjuu listu Danas.

“Svako ko se usudi da kritikuje rad Vlade koju vodi Vu?i? pod nekim je vidom pritiska, jer Vu?i? ne trpi kritiku. A kada je još re? o opozicionom lideru, poželjno ga je u?initi izdajnikom. To je ina?e jedini na?in na koji su politi?ku borbu videli oni koji su iz radikalskih šinjela prešli u bele košulje i po?eli da govore kako su EU i pomirenje u regionu potrebni”, ocenio je Pajti?.

“Nije dovoljno o tome samo pri?ati, morate da se i ponašate tolerantno i odgovorno”, rekao je Pajti?.

Odgovaraju?i na pitanje kako komentariše kritike na njegov ra?un zbog letovanja u Hrvatskoj, Pajti? je rekao da se “dobrovoljni davaoci tu?e krvi iz ’90. godina više ne zalažu javno za to da za jednog Srbina treba ubiti sto muslimana”.

“Ali budu?i da nemaju nikakvog uspeha u ekonomiji i vo?enju države, dižu šovinisti?ku atmosferu i ponovo igraju na kartu politi?ke zloupotrebe nesre?e onih ljudi ?ijoj su tragediji i sami nemerljivo doprineli u poslednjoj deceniji 20. veka”, ocenio je Pajti?.

Pajti? je ocenjuju?i situaciju na politi?koj sceni Srbije, podsetio da su penzije i plate manje, nema investicija, sem ako, kako je istakao, investicijom ne smatrate 22.000 evra kapitala koje su Arapi uložili u preduze?e zaduženo za izgradnju Beograda na vodi.

“Vu?i? pokazuje samo podatke koje želi, a ne dozvoljava da se o ekonomskoj politici vodi prava debata koja bi pokazala da je stanje lošije nego ikada pre. Neistomišljenike i politi?ke protivnike politike Vlade provla?e kroz medijsko blato, sprovode nasilje na lokalnim izborima, nasilno menjaju volju gra?ana”, istakao je Pajti?.

“Zaglavili su se u pregovorima, ne ispunjavaju Briselski sporazum. Odnosi u regionu su pogoršani, a atmosfera nepodnošljiva upravo zahvaljuju?i izjavama Vu?i?a i ostalih ?lanova Vlade. Dakle, nisu uradili ništa”, rekao je Pajti?.

“Demokratska stranka na sve to otvoreno ukazuje i zato je na meti tabloida, grupa koje putuju Srbijom u crnim džipovima kao devedesetih. Samo rata nema. Hvala Bogu”, rekao je Pajti?.

(Danas, FoNet)

Podelite ovu stranicu!