Pajtić: Neću se kandidovati za pokrajinskog premijera

05 Oct 2014

Ni pod koju cenu sa SNS

Predsednik Pokrajinske vlade Bojan Pajti? izjavio je u intervjuu Tanjugu da se ne?e kandidovati za predsednika pokrajinske vlade na narednim pokrajinskim izborima koji bi trebalo da budu održani 2016. godine.

Pajti?, koji je i predsednik Demokratske stranke, rekao je da je sasvim dovoljno to što je na mestu predsednika pokrajinske vlade bio u tri mandata i da misli da ima dosta kvalitetnih ljudi koji tu funkciju mogu da preuzmu.

“Prole?e 2016. godine bi?e sasvim druga?ije doba i period kada ?e biti sasvim druga?ije raspoloženje ogromne ve?ine gra?ana, nego što je to možda bilo samo pre nekoliko meseci i nemam nikakvu dilemu oko toga da ?e neko iz Demokratske stranke biti ponovo predsednik pokrajinske vlade”, rekao je Pajti?.

On smatra da ?e sli?na koalicija kakva je sada biti i posle izbora 2016. godine te da ?e i tada DS biti vladaju?a stranka u pokrajini, ali sa druga?ijim personalnim sastavom.

Po Pajti?evim re?ima, koalicija koja je izabrana na izborima 2012. godine u AP Vojvodini ima i pravo i nameru da do 2016. godine obavlja posao za koji je na izborima dobila mandat od bira?a.

Kada je re? o pregovorima koje vode DS, Liga socijaldemokrata Vojvodine i Nova demokratska stranka, o rekonstrukciji pokrajinske vlade, Pajti? je rekao da je tokom tih razgovora postignut visok stepen saglasnosti o pitanjima koja su principijelna i programska i koja se odnose na rad vlade, a da ?e se o resorima i personalnim rešenjima razgovarati narednih dana.

Na pitanje da prokomentariše ?injenicu da je potpredsednik pokrajinske vlade i pokrajinski sekretar za nauku i tehnološki razvoj, Dragoslav Petrovi? ?esto u izjavama predstavnika LSV pominjan kao mogu?i kamen spoticanja u koaliciji i “relikt prošlosti”, Pajti? je rekao da ne postoji zvani?an zahtev bilo koga koji bi govorio o kadrovskim rešenjima i o pojedina?nim pitanjima.

Istupe u javnosti lidera LSV, Nenada ?anka, u kojima ga je kritikovao govore?i da “nema legitimitet” i da je “11 godina okružen nesposobnim kadrom”, Pajti? je ocenio kao normalne primedbe politi?kih oponenata, i to ne samo ohih koji su u opoziciji nego i onih koji su u koaliciji, ali jesu konkurenti na izborima, ?ime pokušavaju da relativizuju rezultate koje je ostvarila vlada na ?ijem je on ?elu.

Pajti? kaže da Savez vojvo?anskih Ma?ara vidi kao deo vladaju?e ve?ine u Vojvodini, pojasnivši da su poslanici SVM “oduvek glasali za sve predloge Pokrajinske vlade”, a da je postojala odre?ena zadrška kada je re? o glasanju za pojedine strana?ke predloge.

“Ne vidim da postoji politi?ka alternativa za Savez vojvo?anskih Ma?ara osim koalicije koja u ovom trenutku postoji u Pokrajini i ne vidim da je matemati?ki ili politi?ki mogu?e da SVM promeni stranu, odnosno, da pokuša da formira koaliciju koja je sli?na koaliciji na republi?kom nivou”, rekao je Pajti? ponovivši da on SVM vidi kao partnera sa kojim uspešno sara?uje dugi niz godina.

Govore?i o predlogu da se u AP Vojvodini formira koncentraciona vlada Pajti? je rekao da Demokratska stranka ne?e ulaziti u koncentracionu vladu sa Srpskom naprednom strakom ni pod jednim uslovom i da ?e radije oti?i u opoziciju nego u neki vid koalicije sa SNS, jer su naprednjaci po njemu, “doveli Srbiju na ivicu egzistencije” i, kako je rekao, “ni u jednoj oblasti, osim u nastavku procesa evrointegracija, ne isporu?uju ni jedan deo koji bi bio zadovoljavaju?i”.

Pajti? je rekao da to što je jedini predsednik stranke na nacionalnom nivou, a da nije iz Beograda, na najre?itiji na?in govori koliko je DS ispred svog vremena i koliko je liberalna, a to kako je istakao, potvr?uje i ?injenica da u DS od pet potpredsedn?kih mesta tri drže žene, što nije slu?aj ni u jednoj stranci u Srbiji.

(Tanjug) 

Podelite ovu stranicu!