Pajtić: Nećemo dozvoliti da se zaborave problemi izbeglica

08 Dec 2015

Najavljeno zatvaranje i poslednjeg izbegličkog prihvatilišta u Vojvodini

Predsednik Pokrajinske vlade Bojan Pajti? izjavio je danas da pokrajinske vlasti ne?e dozvoliti da se zaborave problemi izbeglica, koji su devedestih godina došli na podru?je Srbije i Vojvodine i da razlog za to nije formalna obaveza, ve? da se radi o ljudskoj i moralnoj odgovornosti.

Pajti? je, prilikom uru?ivanja 50 ugovora o jednokratnoj nov?anoj pomo?i u visini od 40 hiljada dinara najboljim u?enicima srednjih škola iz izbegli?kih i raseljenih porodica u Vojvodini, podsetio da u Srbiji živi 35 hiljada izbeglica sa prostora Bosne i Hercegovine i Hrvatske, a da je od toga oko 18 hiljada u Vojvodini.

“Izbeglice iz Sirije i Avganistana ovde jesu zbrinute, ali naravno apsolutni prioritet moraju biti oni ljudi koji su doneli odluku da žive na ovom prostoru i pripadnici našeg naroda koji su, spasavaju?i žive glave, došli u gradove i sela širom Srbije”, kazao je predsednik Pokrajinske vlade.

On je dodao i da ?e vojvo?anske vlasti nastaviti da pomaže te ljude.

“Mi ?emo u budu?nosti apsolutno nastaviti da implementiramo programe za pomo? izbeglim i raseljenim licima sa teritorije Pokrajine, i ponavljam, ne?emo dozvoliti da se zaborave njihovi problemi. To je naša briga  i zato sprovodimo ovaj program i sprovodi?emo ga u godinama koje su ispred nas”, poru?io je Pajti?.

Ugovori o pomo?i uru?eni su danas i predstavnicima 44 porodice, kojima je obezbe?ena pomo? u vidu alata, mehanizacije, opreme i pribora za razli?ite proizvodne, zanatske i uslužne delatnosti u nominalnoj vrednosti do 200 hiljada po porodici. Sredstva iz ugovora su realizovana posredstvom Fonda za pružanje pomo?i izbeglim, raseljenim i prognanim licima.

Kako je najavljeno tom prilikom, jedan od najvažnijih programskih ciljeva Fonda iz prethodnih godina – zatvaranje svih kolektivnih centara za smeštaj izbeglih i raseljenih lica u Vojvodini, ove godine treba da bude ostvaren, budu?i da se o?ekuje zatvaranje centra u Pan?evu, poslednjeg takvog prihvatilišta u Vojvodini.

(Autonomija)

Podelite ovu stranicu!