Pajtić: Ne smeta čovek u Briselu

23 Sep 2008

Predsednik

 Predsednik Izvršnog ve?a Vojvodine Bojan Pajti? izjavio je ju?e da ?e približavanjem Srbije Evropskoj uniji postati logi?no da Pokrajina ima svoje predstavništvo u Briselu, ali da u ovom trenutku nema potrebe za tim.

„To bi u ovom trenutku bilo preskupo, ali u narednih nekoliko godina, kad Vojvodina bude region u Srbiji koji ?e biti bliži EU, bi?e logi?no da, ako ho?emo da koristimo mehanizme EU, Vojvodina ima predstavništvo u Briselu“, kazao je Pajti? radiju B-92. „U ovom trenutku, ima?emo jednog ?oveka ?iji ?e posao u našoj ambasadi u Briselu biti da vodi ra?una o fondovima, odnosno kad i kako treba konkurisati za njih“, rekao je Pajti?.

(Dnevnik)

Podelite ovu stranicu!